Ilmus Odette Kirsi uurimus Rakvere elanikest

Aprilli lõpus ilmus SA Virumaa Muuseumid kirjastusel Odette Kirsi raamat „Rakvere elanikud kreisilinna aastail 1783–1917“, mis keskendub Rakvere linnas elanud ja tegutsenud inimestele – kaupmeestele, käsitöölistele ja haritlastele.

Odette Kirsi raamat hõlmab pika perioodi Rakvere linna ajaloost ning annab põhjaliku ülevaate linna kodanikkonna kujunemisest, nende tegevusaladest, rahvuslikust ja sotsiaalsest koostisest ning nende koostoimimisest. Suurem osa käsitletud materjalist toetub arhiiviallikatele, kuid suur osa ka Rakvere Muuseumi teadurite ja Kirsi poolt kogutud suulisele pärimusele.

„Käesolev Rakvere ajaloo raamat on jätkuks eelmistele, ent erinevalt neist keskendub see peamiselt inimestele. Oma esivanemaid võivad rakverelaste seast leida peale eestlaste ka sakslased, venelased, rootslased, soomlased, taanlased, šveitslased, juudid jt,“ sõnas raamatu autor Odette Kirss.

Raamatus on avaldatud 421 fotot, millest umbes 180 pärinevad SA Virumaa Muuseumid fotokogust, neist suur osa on varem publitseerimata. Lisaks on avaldatud fotod veerandsajast sihtasutuse fondis olevast Rakvere käsitööliste töö ja tegevusega seotud esemest ning üle 100 Rakvere ajalugu käsitlevast Rahvusarhiivi dokumendist või nende fragmendist.

Raamatu toimetaja ja kirjastaja Uno Trumm lisas:„ Kohaliku kogukonna jaoks on oluline kogukonna kujunemise ajaloo enam kui 100 aasta pikkuse perioodi põhjalik kajastamine. Kui kogukond teab, kust ta tuleb, teab ta ka, kuhu läheb ja minna tahab. Tähtis on ka teadmine, et me mäletame ja väärtustame neid inimesi, kes on loonud meie oleviku.“

Raamatu tiraaž on 1000 eksemplari. Raamatut müüakse muuseumipoodides: Rakvere linnuses, Rakvere linnakodaniku majamuuseumis, Eesti politseimuuseumis, Karepa Kalame talumuuseumis, Palmse mõisas ning raamatupoodides üle Eesti.

Odette Kirss sündis 1934. aastal Rakveres. Ta lõpetas Rakvere I Keskkooli ja Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna ning töötas Rakvere Muuseumis ja Sihtasutuses Virumaa Muuseumid aastail 1959–2011. Tema peamine uurimisteema on olnud Rakvere ajalugu.

Kuulutaja

Odette Kirsi raamatu kujundus.