Kaitseväe üksustes vahetusid ülemad

Kolmapäeval andis kolonelleitnant Arbo Probal 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus toimunud pidulikul tseremoonial koos suurtükiväepataljoni lipuga üle juhtimise kolonelleitnant Marko Tomentšukile.

„Suurtükiväepataljoni tugevust kinnitavad ka meie liitlased, kellele reservõppekogunemisel näitasime oma kiirust, osavust ja täpsust,“ lausus pataljoniülema ametisse asunud kolonelleitnant Marko Tomentšuk, lisades, et kavatseb eelkäijate head tööd jätkata ja suurtükiväge edasi arendada.

Kolonelleitnant Marko Tomentšuk on kaitseväes teeninud alates 1997. aastast. Ta on lõpetanud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes jalaväepataljoni taktika- ja nooremstaabiohvitseri ning sõjaväelise juhtimise kursuse, täiendanud end Balti Kaitsekolledžis ja Soome Suurtükiväekoolis.

Kolonelleitnant Marko Tomentšuk on olnud suurtükiväepataljoni staabi ülem ja operatiivjaoskonna staabiohvitser. Enne suurtükiväepataljoni ülema ametikohale asumist teenis Tomentšuk kaitseväe peastaabis ülema administratsioonis käsundusohvitserina.

Pidulikul rivistusel tänas 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus kolonelleitnant Arbo Probalit suurtükiväepataljoni juhtimise eest. „Kolonelleitnant Probal on seda pataljoni ja kompetentsikeskust Eesti kaitseväe jaoks nelja aasta jooksul väga hästi hoidnud ning arendanud, mille parimaks näiteks oli suurtükiväepataljoni reservõppekogunemine selle aasta aprillis,“ ütles brigaadiülem.

Kolonelleitnant Arbo Probal juhtis suurtükiväepataljoni 2015. aastast ja jätkab teenistust kaitseväe peastaabis.

Samuti toimus suurtükiväepataljoni veebli vahetus – vanemveebel Hanno Pankin andis järje üle vanemveebel Tommy Orumaale.

Pidulik tseremoonia toimus Tapa linnakus ka neljapäeval, mil kolonelleitnant Tarmo Kundla andis Scoutspataljoni juhtimise üle major Eero Aijale.

Major Eero Aija on kaitseväes teeninud alates 2001. aastast. Ta on lõpetanud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes tankitõrje õppesuuna ning mehhaniseeritud jalaväekursuse, samuti Kõrgema Sõjakooli keskastme juhtimiskursuse.

Major Eero Aija on olnud Kalevi jalaväepataljoni operatiivsektsiooni ülem ning töötanud staabiohvitserina kaitseväe peastaabi operatiivosakonnas. Enne Scoutspataljoni ülema ametikohale asumist teenis Aija kaitseväe peastaabis välisteenistuse ja -koolituse osakonna staabiohvitserina.

Kolonelleitnant Tarmo Kundla juhtis Scoutspataljoni 2016. aastast ja jätkab teenistust Kaitseväe Akadeemias.

Kuulutaja

Suurtükiväepataljoni uueks ülemaks on kolonelleitnant Marko Tomentšuk. Foto: Mattias Allik