Komisjonid pooldasid kultuurikeskuse rajamist Pauluse kiriku hoonesse

kolmainu kogudus 3

Möödunud nädalal toimus Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni ja majanduskomisjoni ühine laiendatud koosolek, kus arutati tulevase kultuurikeskuse võimalike asukohtade ning nende plusside ja miinuste üle.

Liisi Kanna

Uue kultuurikeskuse rajamine on kõne all olnud juba üle kümne aasta. „Kaalutud on mitmeid kohti. Varem on arutletud võimaluse üle luua keskus vanasse seltsimajja, nüüd on kõne all ka keskväljakule või Võimla tänavale ehitamine,“ tõi Rakvere majanduskomisjoni esimees Anne Nõgu välja.

Komisjonide laiendatud koosolekul arutleti kahe võimaliku asukoha – Võimla 1 asuva Pauluse kiriku ja keskväljaku – eelduste ja puuduste üle.

Koosolekul toimunud hääletuse tulemustest võis näha komisjonide liikmete poolehoidu ideele rajada kultuurikeskus Pauluse kiriku hoonesse. 14 häälest vaid üks oli selle vastu.

Plussina toodi välja projekti olemasolu „Mitu aastat tagasi toimus rahvusvaheline konkurss kontserdisaali ehitamiseks. Valmis ilus projekt. Aga toona ei saadud rahastust ja puudus tahe projektiga edasi minna,“ rääkis Nõgu. „Sellel hoonel on ka ajalooline väärtus. Eestis jääb sel ajal ehitatud hooneid järjest vähemaks.“

Eelistena toodi välja ka parkimiskohtade loomise võimalus ja linnaosa rikastamise aspekt. „Kultuurikeskuse rajamisel moodustuks sealse väljaku ümber terviklik hoonete kooslus,“ nentis majanduskomisjoni esimees.

Koosolekul esitatud ülevaadetes kajastus puudustena, et Võimla 1 hoonesse ei mahuks raamatukogu ning hoonele on kehtestatud muinsuskaitse nõuded.

Teatavasti ei ole Rakvere volikogus kultuurikeskuse rajamise teemadel sellist üksmeelt nagu majandus- ja kultuurikomisjonis. „Kuuldavasti on ka neid, kes pooldavad tugevalt keskuse rajamist keskväljakule,“ sõnas Nõgu.

Linnavolikogus tuleb kultuurikeskuse küsimus eeldatavasti kõne alla 29. juunil. Komisjonide hääletuse tulemused on üksnes suunava iseloomuga ning selgust nii Pauluse kiriku hoone kui kultuurikeskuse rajamise teemadel võib tuua volikogu istung.

Pauluse kiriku saatus on jätkuvalt küsimärgi all. Foto: Liisi Kanna