Kunda külaseltsis toimus kogu pere kriisipäev

Hetk ürituselt. Foto: Viru-Nigula vallavalitsus

Möödunud laupäeval aset leidnud sündmuse korraldajaks oli Naiskodukaitse Viru-Nigula jaoskond, kes kaasas tegevusse oma koostööpartnereid. Päev algas ülevaatliku selgitusega päästeameti poolt, et aru saada, mis see kriis tegelikult on. Kohapeal saadi ülevaade Viru-Nigula valla hetkeseisust kriisiks valmisolekuks ning teadmine, et kriisis peab esmalt inimene iseennast abistama.

Osaleda sai mitmes töötoas ning tegevuses. Õues õpetasid kodutütred ja noorkotkad turvalist lõkke tegemist, kasutades tule süütamisel tulepulka. Vaatamata tuulisele ilmale õnnestus siiski sädemest leek luua. Ohutuse lõkkeplatsil tagasid naiskodukaitsjad Karmen ja Kaja, kes jagasid kriisipäeval osalejatele teemakohaseid näpunäiteid. Lõkke tegemisel oli suureks abiks noorkotkaste Tulekivi rühma rühmapealiku abi Hilvar.

Kui tuli on tehtud, peab oskama ka tuld kustutada. Seda sai praktiliselt harjutada PäA Kunda komando ägedate meeste juhendamisel. Tuld said kustutada nii suured kui väiksed. Elevust tekitas ka võimalus päästeautot lähemalt uurida.

Laste jaoks kõige põnevustpakkuvam tegevus oli otsingukoerte ülesandes kaasa löömine. Osalejad said end külaseltsi platsil ära peita ning koeral tuli abivajaja üles leida. Uhkeks teeb teadmine, et võime oma jaoskonna naiskodukaitsjat Airikat koos otsingukoertega appi kutsuda, kui olukord seda nõuab.

Aasukalda Priitahtlik Päästekomando tutvustas osalejatele kodust kriisivaru. Mitmed osalejad nägid esimest korda dünamoga raadiot ja alternatiivseid valgusallikaid. Lillepoti ja teeküünlaga sooja tegemine tundus paljude jaoks uskumatu. Samuti pöörati tähelepanu sellele, et kriisivarud on soojal ajal veidi teistsugused. Siis peab varuma ka vahendeid putukate tõrjumiseks, allergiaravimeid, rohkem joogivett. Vabatahtlik päästja Marge juhtis osalejate tähelepanu sellele, et igaüks meist peab märkama ja aitama hädasolijat, kes ise endaga toime ei tule.

Kuidas ja mis varustusega peab minema metsa? Mida teha eksimise korral? Nendele küsimustele sai vastuse PPA korraldatud töötoas, mida viis läbi piirkonnapolitseinik Meelis Pallon. Osalejatele anti hea ülevaade PPA otsinguvõimekusest kadunud inimeste leidmisel.

Naiskodukaitsjatele juba neli aastat tuttav äpp Ole Valmis! sai mitmeid allalaadimisi. Äpi tutvustus oli kasulik ja põnev nagu ka evakuatsioonikoti pakkimise õppevideo. Inimesed said äppi praktiliselt kasutada, otsides sealt ülesande lahendamiseks vastuseid. Töötuba viis läbi Anneli, kelle jaoks ohutushoid on üks huvipakkuvamaid teemasid naiskodukaitses.

Eluks vajalik oskus on esmaabi andmine kannatanule. Mulaažid, kunstveri ja tamponeerimine on laskur-sanitar Kristel-Karinile tuttav teema. Küll aga tekitasid need tugevaid emotsioone ja kohati ka ehmumist meditsiini töötuppa saabunute seas. Vaatamata sellele said kõik haavad seotud. Eraldi tegevusena võis läbi proovida tegevustejada teadvusetu inimese leidmisest elupäästva abi andmiseni. Kannatanu seisundi hindamist, 112 kõne tegemist ja elustamist said naiskodukaitsja Erika juhendamisel proovida igas vanuses soovijad.

Rõõmsaks tegi, et registreerimislehele sai kirja 90 nime, mis ületas meie julgemaid ootusi! Paljud osalejad valisid ja läbisid päevast omale huvitavamad tegevused, kuid oli ka neid peresid, kes võtsid üritusest maksimumi ning olid koos meiega algusest lõpuni. Täname kõiki osalejaid, kes leidsid aega ja tahtmist, et olla laupäeval koos meiega. Hea on lõpetada sündmust teadmisega, et meie kogukonnas on nüüd rohkem teadlikumaid inimesi ning suurem valmisolek kriisiga toimetulekuks.

Evely Press, Karmen Kraut, Erika Klein