Lääne-Virumaa õpilasi ootab ees isemoodi orienteerumine

lahemaa

 13. septembril hakatakse Lahemaa rahvuspargis Palmse mõisa ümbruse radadel mängima maastikumängu, kus õpilased koguvad teadmisi piirkonna loodusest ja kultuuriväärtustest. Sarnane ettevõtmine toimus ka eile Viljandis.

Lahemaal juba neljandat ja Viljandis teist korda toimuva maastikumängu eesmärk on tekitada õpilastes maastikul liikumise kaudu huvi ümbritseva keskkonna ja selle hoidmise vastu. Keskkonnaameti ja erinevate keskkonnaühenduste ühiselt läbi viidav üritus tutvustab eelkõige piirkonda, kus õpilased liiguvad, aga paneb märkama ka organismide vahelisi seoseid ning testib läbi mänguliste tegevuste osalejate teadmisi.

Kahes paigas kokku osaleb mängus ligi 450 õpilast 14 koolist, kes muuhulgas tutvuvad ka erinevate keskkonnaasutuste tegevustega, et tulevikuski saaks vajadusel nende juurde teadmisi ammutama minna.

„Nii Lahemaa rahvuspargi kui ka Viljandi linna mängude kontrollpunktide ülesanded on tänavu Eesti Vabariigi juubeliaasta hõngulised. Vaatame ajas tagasi ning keskendume piirkonna ajaloos keskkonnaga seotud olulistele sündmustele, kultuuriväärtustele, liikidele ja inimestele,“ lausus Krista Kingumets, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Viljandimaal.

„Lahemaa looduse päeval saavad osalejad uusi teadmisi mere- ja metsalindudest, söödavatest ja mürgistest taimedest, Lahemaa rändkividest ja vee puhtusest. Lisaks on ülesandeid rahvuspargi rannikualadel räägitava rannakeele ning rahvuspargi ühe rajaja, looduskaitsja Veljo Ranniku kohta,“ lisas Lääne-Virumaal tegutsev Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Enri Uusna.

Viljandis läbiti kümme eriteemalist punkti, kus saadi teadmisi Eesti rahvussümbolite, veekogude, jäätmekäitluse, söödavate ja mürgiste taimede, tavalisemate ning erilisemate puu- ja põõsaliikide ning 2018. aasta linnu ja looma kohta. Lisaks oli ülesandeid vanalinna arhitektuuri ja oluliste inimeste, näiteks sordiaretaja Johan Lutsu kohta. Põnevust pakkusid ka ülesanded, mis eeldasid pisut füüsikaseaduste tundmist ja nuputamist.

Kingumetsa ja Uusna sõnul on eriti vahva see, et kõik ürituse õnnestumisesse kaasa aitavad koostööpartnerid teevad seda vabatahtlikult ja tasuta, soovides pakkuda oma maakonna lastele meeleolukat päeva.

„Noored on meie tulevik. Seetõttu peame oluliseks neile loodushariduse andmist, et neist kujuneksid meie elukeskkonna head tundjad ja hoidjad,“ ütles Linda Metsaorg Eru Lahe Rannarahva Seltsist, kes aitab korraldada maastikumängu Lahemaal.

Lääne-Virumaa mängu aitavad ette valmistada Lahemaa Ökoturism, RMK Sagadi looduskool, RMK Oandu külastuskeskus, Eru Lahe Rannarahva Selts, Lahemaa Looduskool, Lahemaa Keskkonnahariduse Selts, Rannakiele Pesakane, Puhta Vee Teemapark ja Palmse mõis (SA Virumaa Muuseumid).

Kuulutaja

Osavusülesanne 2016. aasta Lahemaa maastikumängul Pärispea poolsaarel.

Foto: Keskkonnaamet