Lääne-Virumaale Lahemaa valda ei tule

Lahemaa

Valitsus kinnitas seitsme kohanimevaidlusega liitvalla ühinemisotsused. Rõuge, Kehtna, Toila ja Võru vallaga sarnaselt pidi ka Haljala leppima kohanimenõukogu pakutud nimega. Vaid Hiiumaa ja Mulgi vald said nime vastavalt omavalitsuse soovile.

 

Katrin Kivi

Haljala ja Vihula vald avaldasid soovi uue moodustatava omavalitsuse nimeks panna Lahemaa. Kohanimenõukogu seda plaani heaks ei kiitnud, pidades seda eksitavaks ja tegi ettepaneku jääda Haljala juurde või nimetada uus üksus hoopis Võsu vallaks.

Riigihalduse minister Mihhail Korb kommenteeris väljaandele Postimees, et austati kohalike omavalitsuste otsust nime valiku osas, ent viie ühineva valla puhul otsustas valitsus võtta arvesse nimekomisjoni ettepanekut. Minister leidis, et nimevaidlus ei ole põhiline ja ees ootab veel palju tööd.

Lääne-Viru maavanem Marko Torm ütles Kuulutajale antud intervjuus, et mõistab valituse otsust, kuigi toetas ka Lahemaa ideed ja püüdis selle realiseerumisele kaasa aidata. „Pakkusin selle välja Kadrina ja Vihula vallajuhtidele enam kui kaks aastat tagasi,“ tunnistas Torm. „Alternatiivina pakkusin nüüd Haljala ja Vihula ühinemiskomisjonidele välja Võsu. Kuna aga varianti B ühinejad ette ei näinud, siis jäi valitsuse poolt hetkel Haljala.“

„Võsu nimetajat pidasin just iseturunduslikus võtmes kasulikumaks mõlema valla elanikkonnale, aga ajalooliselt on loomulikult ka Haljala kihelkonna baasilt tehtud vaheotsus täiesti mõistetav,“ usutles maavanem.

Vaheotsuse all pidas Torm silmas seda, et loodava omavalitsuse elanike arv jääb jätkuvalt allapoole seadusest tuleneva miinimummäära. Protsessi osana tehakse kindlasti valitsuse poolt ettepanek täiendavaks liitumiseks.

„Hetkel on räägitud aktiivsemalt tulevase Rakvere valla suunast,“ sõnas Torm. „ Olen kindel, et Haljala-Vihula ja Sõmeru-Rakvere vald oleksid mõlemad suutelised hästi hakkama saama ka ilma sundühendamiseta ning seda peavadki nad peale ettepaneku saamist tõestama ja põhjendama. Kui aga uus liitumine nelja omavalitsuse vahel peaks aset leidma, siis kipun arvama, et Rakvere linn peab koos tulevase Rakvere vallaga kindlasti võtma võimaliku Suur-Rakvere arengu tõsise arutelu alla. Seda siis juba uues valitsustsüklis.“

Haljala vallavanem Leo Aadel on aga ootaval seisukohal „Vihula vallavanem Annes Naan kohtub täna ministriga, et edaspidiseid stsenaariume arutada, seega ootame kohtumise tulemused ära ja siis otsustame, kuidas edasi,“ kommenteeris olukorda Aadel. „Laiemas plaanis näeb haldusreformi järgnev etapp ette, et hiljemalt 15. veebruariks teeb valitsus nendele omavalitsustele, kes ei täida 5000 elaniku kriteeriumi, ettepaneku ühinemisteks. See puudutab ka seni kinnitatud ühinejaid, kus vajalik rahvaarv täis pole. Seejärel saavad omavalitsused kolme kuu jooksul, kuid hiljemalt kuni 15. maiks, esitada valitsuse ettepaneku kohta omapoolse seisukoha.“

Haljala vallavanem Leo Aadel ja Vihula vallavanem Annes Naan ühinemislepingule allkirju andmas 15. detsembril 2016.  Foto: Ain Liiva/arhiiv