Lasterikaste perede kodutoetuse sihtgrupp laieneb

Kliimaminister Kristen Michal laiendas lasterikastele peredele suunatud eluaseme remondiks või soetamiseks mõeldud toetuse tingimusi, võimaldades toetust enamatele suurperedele.

„Lasterikaste perede kodutoetus on aastaid aidanud väiksema sissetulekuga peredel oma kodudes remonti teha või päris oma kodu rajada. Korras kodu loob pere kasvamiseks paremad tingimused ja kui ette võtta ka energiatõhusust parandavad tööd, saab kokku hoida kommunaalkuludelt. Energia säästlikum kasutamine ja tarbimise juhtimine on hea nii pere rahakotile kui kliimale, seega laiendame selleks võimalusi,“ lausus kliimaminister Kristen Michal.

Lasterikaste perede eluaseme toetus on mõeldud kolme- ja enamalapselistele vähekindlustatud peredele, kelle omanduses ei ole eluruumi või kelle omanduses olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Toetatavateks tegevusteks on nii kodu ostmine kui ka ehitamine, laiendamine, renoveerimine ning kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga seotud tööd.

Toetuse andmisel lähtutakse muuhulgas pere majanduslikust toimetulekust ehk leibkonna tulust ühe leibkonnaliikme kohta. Seni said toetust taotleda pered, kelle sissetulek oli eelmisel kalendriaastal kuni 355 eurot inimese kohta, kuid nüüd tõstetakse see 450 euroni.

Lasterikaste perede kodutoetust rahastatakse riigieelarvest aastas 3 miljoni euroga. Toetuse piirmäärad pere kohta jäävad vahemikku 5000 kuni 18 000 eurot. Suurim maksimaalne summa antakse juhul, kui olemasoleval eluasemel puuduvad elementaarsed elamistingimused või sissetulek pereliikme kohta jääb alla 260 euro kuus. Maksimaalselt 5000 euroga toetatakse kuni nelja lapsega taotlejat, kellele on eelnevalt ühel korral lasterikaste perede kodutoetust eraldatud.

Toetuse jagamine toimub sihtasutuse KredEx kaudu, kes teavitab pärast määruse jõustumist taotluste vastuvõtmisest eraldi. Rohkem infot toetuse kohta leiab KredExi kodulehel.

Alates 2008. aastast on riigi toetusel parandatud rohkem kui 15 000 vähekindlustatud lapse elamistingimusi.

Kuulutaja