Loomade varjupaik avatakse Lääne-Viru omavalitsuste koostöös

Rakvere linna ja Varjupaikade MTÜ vahel sõlmitud riigihankeleping Rakvere linna haldusterritooriumil hulkuvatele koertele ja kassidele koduloomade varjupaigateenuse osutamiseks lõppes 31. detsembril 2019 ja aprilli lõpuni jätkus teenuse osutamine ajutise lepingu alusel. Ehkki Rakvere linn soovis lepingut MTÜ-ga veelgi pikendada, osutus teenuse eest küsitav summa linna jaoks liiga kõrgeks. Koostöö lõppes 30. aprilli seisuga.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul algatas Rakvere linn mullu sügisel ettepaneku korras Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu kaudu ühiselt uue maakondliku kodutute loomade varjupaiga loomise. Vastavasisulised läbirääkimised maakonna omavalitsustega on aktiivselt käimas. Uus varjupaik on kavas rajada uude asukohta, senisega võrreldes suuremale territooriumile, mis pakub senisest paremaid tingimusi. Plaani kohaselt võib uus varjupaik valmida 2021. aastal.

Jätkamaks vahepealsel perioodil varjupaiga tööd, kutsus Rakvere linn teised maakonna omavalitsused koostööle. „Rakvere linna eestvedamisel on kõik Lääne-Virumaa omavalitsused ühehäälselt otsustanud avada ühiselt kodutute loomade varjupaiga senises asukohas Kasarmu tänaval, kuniks valmib uus ja kõikidele tänapäevastele nõuetele vastav varjupaik,“ sõnas Miltop.

Rakvere abilinnapea sõnul alustatakse tööd esimesel võimalusel, eeldatavalt järgmise nädala alguses. Samuti allkirjastatakse kõikide maakonna omavalitsuste esindajate osalusel ühine koostöölepe.

„See on üksmeelne, ühine kokkulepe – solidaarse vastutusega,“ kinnitas Miltop, kelle sõnul oli otsustamine väga kiire, ratsionaalne ja osapoolte käitumine koostöövalmis. „See näitab, et kui me jõud koondame, oleme ühiselt võimelised efektiivseid ja kõigi osapoolte vajadustele vastavaid lahendusi leidma,“ lisas ta.

„Olen südamest tänulik kõikide omavalitsuste juhtidele, et meid usaldati ja meie ettepanekuga liituti,“ märkis Miltop kokkuvõtteks.

Kuulutaja