Õpetajad võtsid vastu tänu ja tunnustuse

Liivi Heinla – aasta gümnaasiumiõpetaja 2021 Lääne-Virumaal – on vastu võtmas õnnitlusi Kadrina keskkooli direktorilt Arvo Panilt. Foto: VIROL

Septembrikuu viimasel päeval tunnustas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Sõmeru keskusehoones maakonna õpetajaid ning kuulutas välja õpetaja 2021 tiitlid.

Katrin Uuspõld

Aasta õpetaja 2021 tiitli gümnaasiumiõpetaja kategoorias võttis vastu Kadrina keskkooli õpetaja Liivi Heinla, kelle õpilased on suurepäraseid tulemusi saavutanud aineolümpiaadidel ja konkurssidel. Samuti on Heinla organiseerinud usinalt teatri ühiskülastusi nii õpilastele kui kolleegidele, korraldanud lugemisseminare, emakeelekonverentse, hõimupäevade kontserte, andnud koos kolleegidega välja Kadrina lugemiku kolm osa. Eelmine õppeaasta oli tema jaoks Kadrina koolis viimane – armastatud õpetaja läks pensionile.

„Ära tuleb minna siis, kui kõik veel imestavad ja ütlevad, et ära mine! Mitte siis kui kõik mõtlevad: miks ta juba ei lähe!“ ütles Liivi Heinla sõbralikult naerdes ja teatas, et naudib nüüd pensionipõlve. Ta on kolinud tagasi ülikoolilinna, kus elab ka poja pere ning on nüüd vanaema rollis lastelastele lähemal.

Ta tunnistab, et aeg läheb ruttu – pensionäril on ju nii kohutavalt kiire! „Alles oli draamafestival, alles oli Prima Vista. Käisin seenel. Kõndimise äpp kiidab iga päev, et juba on sammud täis,“ loetles Liivi Heinla. „Ma ei ole saanud ammu märgata aastaaegade vaheldumist nii nagu praegu – seista vahtra all ja lasta lehtedel enda peale langeda, vaadata köögiaknast välja ja näha, kuidas pihlakas leegitseb.“

„Loomulikult oli koolis ilus aeg ja töö. Oli ka raske, aga rohkem ikka ilus!“ võttis kokku auhinnatud pedagoog. Õpetajaametit ta päris maha pannud ei ole – Üleilmakoolis on tal kaks õpilast, kellega Skype´i vahendusel Hollandisse ja Ameerikasse tunde teeb. „Õpilased on ema poolt eestlased, isa poolt välismaalased ja nende emad tahavad, et nad eesti keelt oskaksid. Minu jaoks on see uus väljakutse, sest see on teistmoodi kui eesti koolis õpetades,“ rääkis Liivi Heinla.

Edvin Lips sai tunnustuse kahes kategoorias: aasta huvialaõpetaja ning koos abikaasa Aime Lipsiga ka haridusperena. Mõlemad abikaasad on töötanud Lääne-Virumaa erinevates huvikoolides üle kahekümne aasta. Edvin Lips õpetab kaheksat puhkpilli, Aime Lips klaverit, muusikaajalugu ja on kontsertmeister.

„Tunnustusi on ka varem olnud ühekaupa, aga tänavu tulid kõik korraga,“ nimetas Edvin Lips, kes on sel aastal ühtlasi ka Lääne-Virumaa kultuurkapitali pedagoogi tunnustuspreemia laureaat.

„Eks need tunnustused tulevad sedamööda, kuidas lapsed konkurssidel esinevad,“ märkis Lips ja lisas, et edukal esinemisel on oluline roll ka kontsertmeistril. Tema õpilaste kontsertmeistriks on abikaasa Aime.

Kodus ühist musitseerimist ei ole Lipsidel viimasel ajal ajanappusel ette tulnud, küll on teinud nad seda varem. „Aga eks me õpilastest ja muusikast ikka kodus ka räägime,“ nimetas Edvin Lips.

„Kadrinas on mitme pere puhul nii, et ühest perest õpib minu juures mitu last,“ rääkis Edvin Lips. „Rõõm on sellest, kui näen, kuidas õpilased arenevad. Kui näen, et nad lähevad edasi orkestrisse mängima.“

Näiteks Kunda orkestris on pea kolmandik Edvin Lipsi endiseid ja praeguseid õpilasi.

Maakondliku elutööpreemiaga tunnustati Ingrid Vaikmaad-Kadrina Keskkoolist, kes on valdkonnas töötanud 1975. aastast.

Ingrid Vaikmaa on juhina süsteemne, strateegiline ja analüüsiv. Ta on aastaid juhtinud Lääne-Virumaa õppealajuhatajate aineühendust, osalenud üleriigilistes diskussioonides, jagades Kadrina Keskkooli kogemust ja parimaid praktikaid.

Aasta õpetaja 2021 laureaadid

VABARIIKLIKUD KATEGOORIAD

Gümnaasiumiõpetaja

Liivi Heinla (Kadrina keskkool)

Hariduse sõber

Ave Oppo (RRG)

Huvialaõpetaja

Edvin Lips (Rakvere muusikakool)

Klassijuhataja

Greete Toming (Haljala kool)

Klassiõpetaja

Terje Kaldaru (Tamsalu gümnaasium)

Kutseõpetaja

Janne Toom (Rakvere ametikool)

Lasteaiaõpetaja

Heli Mägi (Tapa lasteaed Pisipõnn)

Põhikooli aineõpetaja

Raili Veelmaa (Rakke kool)

Tugispetsialist

Anu Sepajõe (Rakvere põhikool)

Õppeasutuse juht

Ene Nool (Rakvere Rohuaia lasteaed)

MAAKONDLIKUD KATEGOORIAD

Elutöö preemia

Ingrid Vaikmaa (Kadrina keskkool)

Hariduspere

Aime ja Edvin Lips (Kadrina Kunstidekool)

NOOR ÕPETAJA

Liisa Allsoo (Tapa gümnaasium)