Rakvere Gümnaasium sai juurde klassiruume

Mullu oktoobris alanud remonditööd Rakvere Gümnaasiumi Vabaduse tn 1 asuva koolihoone kahes osas on lõppenud. Renoveerimistööd algasid ajaloolise Kotli maja garderoobikorrusel ja jätkusid endises nn õpetajate korpuses.

Rakvere Gümnaasiumi direktor Riina Veidenbaum tunneb heameelt, et koolipere sai Vabaduse 1 koolimajja uuendatud õppe- ja tööruumid. „Planeeritult saime juurde professionaalselt renoveeritud ruumid individuaalse õppetöö läbiviimiseks ja nõustamiseks, klassiruumid hariduslike erivajadustega õpilastele, erinevateks rühmatundideks,“ loetles koolijuht.

Rakvere linnapea Triin Varek märkis, et linna ülesanne on tagada nii õpilastele kui õpetajatele head ja kaasaegsed õpi- ja õpetamistingimused. „Kõik linnas asuvad koolimajad vajavad uuendusi ja kuna Vabaduse 1 kinnistul asuvas, n-ö Alar Kotli majas olid olemas seni remontimata ruumid, võimaldas nende kaasajastamine luua sobivad tingimused hariduslike erivajadustega õpilastele, tugispetsialistidele ja keeletundide läbiviimiseks,“ rääkis linnapea.

Gümnaasiumi juht hindas koostööd ehitaja, OTO Ehitus OÜ-ga igati heaks. „Iganädalastel koosolekutel rääkisime läbi koolipoolseid soovid, millega arvestati. Tunnustus meie õpilastele ja töötajatele, kes ehitusperioodil tegid oma igapäevatööd. Uued ruumid on sisustatud, ootame viiruse leviku taandumist ja võimalust taas õppida koolis,“ märkis Riina Veidenbaum.

Abilinnapea Kert Karuse sõnul on Rakvere linn pidevalt panustanud haridusasutuste õppekeskkonna parendamisse. „Järgmise olulise sammuna on peagi algamas Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse ehitus Rakvere Gümnaasiumi õuele, Vabaduse 1 asuvale kinnistule. Praegu käib ehitusele eelnev ettevalmistus ja tänapäevane õpikeskkond tööõpetustundide läbiviimiseks valmib 2022. aasta esimeses pooles,“ rääkis Karus.

Rakvere Gümnaasiumi remonditööde kogumaksumus oli ligikaudu 260 000 eurot, millest 114 132 eurot moodustas Sihtasutuse Innove toetus hariduslike erivajadustega õpilaste õpitingimuste parendamiseks taotlusvoorust „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2017–2020“. Vabaduse 1 kinnistu korrastamist toetas 100 000 eurose sihtfinantseeringuga ka haridus- ja teadusministeerium.

Kuulutaja

Foto: Kristel Mänd