Rakvere Kolmainu koguduses avatakse töökeskus

dsc_0460

Pikal tänaval asuvas vanas pastoraadimajas käivad ehitustööd, mille tulemusena valmivad aasta lõpuks ruumid puuetega inimestele kaitstud töö teenuse pakkumiseks. Ettevõtmist toetavad ka maapiirkondade sotsiaalse võimestamise projekti eestvedajad.

 

Liisi Kanna

Septembris pastoraadimajas alanud ehitustööde maksumus on üle 50 000 euro. Rohkem kui poole sellest katab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning ülejäänu kogudus.

Eskiisprojekt on tegelikult koostatud kogu pastoraadimajale. Projekt valmis eelmisel aastal ning selle kogumaksumuseks on miljon eurot.

Hoone valmis 1903. aastal, oli pikalt nõukogude võimu käes ning on pärast kogudusele tagastamist kaua tühjana seisnud. Pikemas plaanis loodetakse lisaks keldrikorrusele ehitatavale töökeskusele hoonesse rajada korterid erivajadustega inimestele ning hostel.

Aasta lõpuks valmib töökeskuse kolm ruumi ning erivajadustega inimestele sobiv tualett. Keskusesse plaanitakse ka neljandat tuba, ent selleks hetkel vahendid puuduvad.

Veel ei ole ressursse ka ruumide sisustamiseks, kuid Kolmainu koguduse õpetaja, Viru praostkonna praost Tauno Toompuu loodab need ehitustöödega paralleelselt hankida. „Vaja on laudasid, toole ja masinaid. Oleme mõelnud, et sinna võiksid tulla puutööpink ja kangasteljed.“ Toompuu loodab selleks leida tuge ka kohalikelt ettevõtjatelt.

Teenus 30-40 inimesele

Toompuu nentis, et eesmärgiks on luua keskkond, kus saab töö tegemist õppida. „Pakume vaimupuudega inimestele võimalust tegutseda turvalises keskkonnas. Vahendame ettevõtete pakutavaid lihtsamaid tööülesandeid,“ selgitas ta ning lisas, et hiljem võib nii mõnigi teenuse kasutajatest saada tööd ka avatud tööturul.

Tulevane töökeskus on avatud kõigile. „Kuna me ei ole hangetega seotud, siis saavad tulla ka need, kellel ei ole rehabilitatsiooni plaanis teenust ette nähtud.“

Toompuu sõnul loodetakse keskus avada jaanuaris ning teenust võimaldatakse 30-40 inimesele. „Korraga saaks seal olla kuni kümme inimest, aga töörühmad võiksid käia vahetustega. Intellektipuudega inimesed ei ole üldjuhul võimelised väga pikalt järjest tööd tegema.“

Toompuu rääkis, et teenust juba katsetatakse ning kord nädalas käib kümmekond inimest koguduses tööd tegemas. „Tegevust veavad vabatahtlikud,“ sõnas ta ning nentis, et eesmärgiks on siiski igapäevaselt toimiv töökeskus, kus ka rohkem abikäsi tarvis võib minna.

Töötajate koolitamine

Möödunud reedel projekti Sempre raames Rakvere kogudust külastanud Ühiskonnatöö Sihtasutuse juhataja Avo Üpruse sõnul on lisaks ruumidele esmatähtsad just inimesed, kes tööd juhtima hakkavad ning nende tegevust võiks korraldada laiapõhjaliselt. „Ei tasu otsida vaid ühte juhti, vaid inimesi, kes võtaksid puudega inimesed n-ö oma elukeskkonda, täidaksid selle ruumi elavate inimsuhetega. See on kõige tähtsam.“

Üprus nentis, et tulevikus võib esineda vajadus neid inimesi selle töö tegemiseks mõnevõrra õpetada ja koolitada. „Seda saaksime kindlasti pakkuda, olla toeks ja abiks,“ sõnas ta.

Üprus tõi näite, kuidas Sempre projekti raames Ühiskonnatöö Sihtasutuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koostöös vabatahtlikke koolitati.

„Ida-Virumaal näiteks tuli välja vajadus haigete sotsiaalsete ja sotsioloogiliste vajaduste rahuldamise järele, sest haiglapersonalil ei ole ülekoormatuse tõttu selleks aega. Lihtsamini öeldes oli vaja inimesi, kes istuksid voodi ääres ja hoiaksid kätt,“ jätkas Üprus.

Kogudused Ida-Virumaal pidasid sel teemal läbirääkimisi ja leidsid 60 vabatahtlikku, kes oleksid nõus käima haiglates ja olema hingetoeks. „Meie omakorda leidsime projekti Sempre raamides võimaluse pakkuda neile 45 tunni ulatuses tugiisiku koolitust,“ selgitas Üprus. „Inimesed ise teavad, mida piirkonnas kõige rohkem vaja on. Meie saame selleks pakkuda piiratud ulatuses vahendeid.“

Möödunud nädalal toimus Rakvere Kolmainu koguduses teabepäev, kus räägiti senistest kogemustest seoses projektiga Sempre. Üritusel osalesid Avo Üprus (vasakul) ja Tauno Toompuu (paremal). Foto: Liisi Kanna