Rakvere lasteaiakasvatajatele plaanitakse palgatõusu

volikogu

Hiljutisel volikogu istungil tutvustas Rakvere linnapea Mihkel Juhkami 2017. aasta eelarvet. Linna hallata olevate asutuste töötajate palku loodetakse tõsta.

Liisi Kanna

„Oleme saanud süsteemi nii toimima, et oktoobri alguseks panime laias laastus eelarve numbrid kokku,“ tõdes Juhkami heameelega linnavalitsuse töö sujuvust. „Ka meie võime laene tagasi maksta on säilinud.“

Tulud

Eelarvesse märgitud tulude osas nentis Juhkami, et suurimaks allikaks on jätkuvalt füüsilise isiku tulumaks. Planeeritud summaks järgmisel aastal on 10 071 048 eurot. Eelarve aruandes on 2017. aasta põhitegevuse tuludeks kokku märgitud 16 987 970 eurot.

Kõne alla tuli ka maamaks, mille osas linnapea tõdes, et maksu laekumine on olnud suhteliselt stabiilne ning 1,5 protsendise määra muutmist eelarve koostamisel kavandatud ei ole.

Kohalikel omavalitsustel on õigus kehtestada mootorsõiduki-, loomapidamise-, reklaami-, lõbustus-, parkimis- ning teede ja tänavate sulgemise maksu. Rakvere linn rakendab üksnes viimast. Kuna tulevaks aastaks ei ole kavandatud suuremahulisi vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimisprojekte peaks maksulaekumine olema langevas trendist, planeeritud summaks 3000 eurot.

„Oleme arutanud ka parkimismaksu kehtestamist, ent leidnud, et see ei ole mõistlik,“ tõi linnapea välja.

Juhkami rääkis, et tulude kalkulatsioonist on välja jäetud Tallinna tänav 5 asuva kompleksi müügitulu. „Tõenäoliselt lisandub tulude poolele viie nulliga number, see on vaba raha,“ sõnas ta ning lisas, et müügiprotsessiga hakatakse lõpusirgele jõudma.

Kulud

„Tulud on see baas, mille pealt saame kulud kalkuleerida,“ selgitas Juhkami. „Üldiselt on tegevuskulud eelmise aasta tasemel. Drastilisi muudatusi üheski valdkonnas ette näha ei ole.“

Siiski ühe olulise muudatusena plaanitakse linnavalitsuse hallata olevate asutuste töötajate palgatõus. „Plaanitud on kolme kuni nelja protsendine palgatõus umbes 90 protsendile inimestest,“ sõnas Juhkami.

Seejuures lähtutakse samast põhimõttest nagu hiljuti toimunud linnavalitsuse töötajate palgaarvestamise muutmisel, mille käigus vähenes 32-astmeline süsteem 24-astmeliseks.

„Erandiks on lasteaiakasvatajad ja huvikoolide õpetajad, keda ootab kümne protsendine palga alammäära tõus,“ tõi linnapea välja. 2017. aastal on lasteaedade kõrgharidusega lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide ühe ametikoha töötasu alammääraks arvestatud 900 eurot. Juhkami nentis, et see on linna jaoks suur asi, kui arvestada, et lasteaedade kõigist kuludest moodustavad personalikulud ligi 90 protsenti.

Ühe põhimõttelise muutusena tõi Juhkami välja, et uuel aastal plaanitakse lõpetada Rakvere rahvamaja ringijuhtide palkade maksmine ning see summa, 23 000 eurot, liidetakse kultuuritoetusega. „Tahame kultuurivaldkonna rahastamist selgemaks muuta,“ selgitas Juhkami.

Eelarve ei ole siiski veel lõplikult koos. Keeruliseks muudab olukorra see, et riiklikust tasandusfondist tulev summa ei selgu veel niipea. „Riigieelarve võetakse arvatavasti vastu detsembris, tasandusfondide kohta saame alles aasta alguses teada, heal juhul jaanuaris,“ rääkis Juhkami.

Rakvere linnapea Mihkel Juhkami (paremal) rääkis, et tuleva aasta eelarve tegevuskuludes eelmise aastaga võrreldes drastilisi muutuseid ette näha ei ole. Paremal Rakvere linnavolikogu esimees Toomas Varek. Foto: Liisi Kanna