Rakvere linna kevadine koristus on täies hoos

Ehkki eeskirjade järgi tuleb kevadised heakorratööd lõpetada 15. maiks, püüavad Rakvere linna lepingulised heakorratöid teostavad ettevõtted valmis saada juba aprilli lõpuks.

„Kui tavapäraselt alustatakse Rakveres tänavate suurpuhastusega aprillis, võimaldas tänavune lumevaba talv ja tavatult soe ilm alustada vaakumimuriga linna sõiduteede ja rentslite puhastamist juba jaanuaris ja märtsis ning jätkub hoogsalt aprillis,“ ütles Rakvere linnavalitsuse teedeinsener Lennart Korbe.

Korbe sõnul peavad tänavate puhastuseks vaakumimuriga valitsema väljas sobivad ilmaolud (temperatuur plusskraadides) ja sellega saab puhastada tänavaid, kus on välja ehitatud kõnniteed rentslite ning äärekividega, nagu näiteks kesklinnas ja Moonakülas. Edaspidi puhastatakse sõiduteid regulaarselt kaks-kolm korda kuus eeldatavalt kuni novembri lõpuni, nii kaua, kuni ilmad võimaldavad.

Avariiohtlike löökaukude likvideerimist alustati teedeinseneri sõnul juba märtsis. Kui ilmad lähevad püsivalt soojaks, saab alustada suuremate remonttöödega, tehes asfaldiga suuremaid parandusi (sõiduteede enamlagunenud kohad, kaevuümbruste- ja trasside äravajumised). „See töö peaks põhiliselt toimuma ajavahemikul alates püsivalt soojade ilmade saabumisest aprillis kuni maikuu lõpuni. Kevadel püütakse tänavate remonttööd linnas ära teha võimalikult ruttu, edasi teostatakse parandustöid vastavalt vajadusele,“ selgitas Korbe.

Linnaaednik Anu Otsma sõnul võimaldas lumeta talv mahalangenud lehed haljasaladelt juba hilissügisel koristada, peenema prügi koristamine käib jooksvalt. Lõpusirgel on selleks aastaks põõsaste noorenduslõikus, järgmisena korrastatakse püsililillepeenrad.

Linnaaednik lubas, et kui ilm ei muutu, kaunistavad hiljemalt 27. aprilliks linnapilti ka sibullilled. Kui ilm muutub ja peaks üllatama ootamatu lumesajuga, lükkub lillede väljatoomine edasi.

Linnavalitsuse järelevalvespetsialist Moonika Pitkve tuletas aga kõigile kinnistuomanikele meelde, et nende kohus on hoida korras kinnistul asuv ehitis ning kõrvaldada vajadusel varisemisohtlikud kivid ja muu materjal või asjad, mis võivad ohustada kinnistuga piirneva üldkasutatava territooriumi kasutajat. Kasutusel mitteoleva ehitise puhul peab sulgema sissepääsud hoonesse.

Samuti tuleb korras hoida oma kinnistuga vahetult piirnev üldkasutatav territoorium ja kõnnitee. Omanik peab hoidma korras kinnistu piirdeaia, niitma muru või rohu, pügama hekki ning kärpima üle kinnistu piiri üldkasutatavale territooriumile ulatuvad põõsad ja puuoksad, mis varjavad liikmärki või takistavad jalakäijate ja sõidukite liikumist. Lehed tuleb riisuda sügisel enne püsiva lumekatte tekkimist või kevadel 15. maiks, kui see ei olnud sügisel ebasoodsate ilmastikuolude tõttu võimalik.

Pitkve juhtis tähelepanu ka asjaolule, et omanik on kohustatud oma kinnistu jäätmetest vaba hoidma. „Talve jooksul on siia-sinna kogunenud ja lume alt välja sulanud igasugust prügi, sodi ja jäätmeid. Soovime ju kõik, et linn korras oleks,“ märkis Pitkve.

Rakvere linnajuhid teevad kõigile erakinnistuomanikele üleskutse ka ise linna korrastamisele kaasa aidata – puhastada talvisest mustusest oma majaesised ja kinnistutega piirnevad kõnniteed ning korrastada koduaiad. Linna heakorratöid teostavate ettevõtete ja erakinnistuomanike samaaegse panustamise tulemusel saab linn kevadel kiiresti ja efektiivselt puhtaks.

Kuulutaja

Vaakumimur Rakvere linnatänavaid puhastamas. Foto: Kristel Mänd