Rakvere pangahoones plaanitakse uuendustöid

pangahoone

Rakvere linnavolikogu otsustas viimatisel istungil osaleda Vene-Eesti piiriülese koostöö projektis, mille raames renoveeritaks 125 000 euro eest ajaloolist pangamaja.

Liisi Kanna

Kõnealune projekt viiakse läbi kolme aasta vältel alates tänavu septembrist Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piiriülese koostöö arenguprogrammi raames ning seda rahastab Euroopa Liit. Eesmärgiks on uuenduslike tehnoloogiate ja lahenduste tutvustamine Eesti ja Pihkva oblasti omavalitsustele, mis võimaldavad saavutada olulist energiasäästu avalike hoonete renoveerimisel.

Rakvere linna projektis osalemise eelarve on 137 500 eurot, sellest suurema osa, 125 000 eurot, moodustavad investeeringukulud. Ülejäänu eest korraldatakse projekti osaks olevaid üritusi, muuhulgas on lõpukonverents plaanitud pidada just Rakveres, ja tasutakse linnavalitsuse esindajate lähetuskulud.

Rakvere linnas loodetakse projekti raames uuendada tehnosüsteeme Turu plats 2 asuval valgel hoonel, mille külge on ehitatud Tark Maja.

„Kuna ajaloolise pangahoone rekonstrueerimine on päevakorras olnud mitmeid aastaid, siis otsustasime projektis partneritena kaasa lüüa,“ kommenteeris Rakvere linnapea Marko Torm. „Eesmärgiks on tõhustada hoone energiakasutust, pikendada maja eluiga ja luua eeldused, pakkumaks ka tulevikus rentnikele häid tingimusi pinna rendiks – ehk siis soovime suurendada linna võimekust seeläbi üüritulu teenida,“ selgitas ta.

„Kõige vajalikumad tööd on kanalisatsiooni, ventilatsiooni ja küttesüsteemidega seotud. Plaanime välja vahetada aknad ja loodetavasti õnnestub ka vana maja küte ühendada uue hoone küttesüsteemidega, milleks on maaküte. Korda tehakse ka esimese korruse kaks tööruumi, kus tööle asuvad perekonnaseisuametnikud. Samuti lisatakse tänapäevased juurdepääsud liikumispuuetega inimestele,“ loetles Torm.

Ta märkis, et projekti ettevalmistavas osas on koostatud mitmeid tehnilisi eelprojekte ja rahastustaotlus esitatakse veebruari alguses. „Usun, et kevadeks on selge, kas pälvime rahastuse või mitte. Meie osalus antud projektis jääb alla 30 000 euro ja projektitoetust on saada võimalik veidi üle 100 000 euro,“ ütles meer.

„Iga taolise projekti puhul peab tagama rahastaja huvi projekti osas ja antud juhul oli uue ning vana maja süsteemide koos toimima saamine projektijuhi hinnangul väga huvitav. Loodame, et pälvime positiivse otsuse. Vastupidisel juhul peame mõtlema, kas ja millisel kujul hoone rekonstrueerimisega edasi minna,“ lisas ta.

Projekti juhtpartner on Tartu Regionaalne Energiaagentuur ning lisaks Rakvere linnale on partneriteks Võru Linnavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Setomaa Vallavalitsus, Ostrovi rajooni administratsioon, Porhovi rajooni administratsioon.

Kõige vajalikumad tööd Rakvere ajaloolises pangahoones on seotud kanalisatsiooni, ventilatsiooni ja küttesüsteemidega. Foto: Liisi Kanna