Rakveres peeti omavalitsuste finantsseminari

Üritusel osales pea 200 spetsialisti 59 erinevast omavalitsusest. Foto: Ain Liiva

Kohalike omavalitsuste finantskorraldustiim koos Rakvere linnavalitsusega korraldas 16. aprillil omavalitsuste finants- ja personalivaldkonna ühisseminari, mis toimub Aqva Hotel ja Spa konverentsisaalis.

„Seminaril osales pea 200 spetsialisti 59 erinevast omavalitsusest üle Eesti. Ligemale veerand osavõtjatest on personalitöötajad. Minu jaoks on eriti oluline valdkondade vaheline koostöö, võrgustiku kooshoidmine ja läbi selle parimate praktikate jagamine. Selle nimel oleme tööd teinud, sest tänavune kokkusaamine on juba kolmas,“ sõnas ürituse koordinaator ja KOV finantstiimi eestvedaja, Harku valla abivallavanem Piret Zahkna.

„Seekord olid fookus teemadel, kus ristuvad finants- ja personalivaldkond, nagu näiteks: palgajuhend, muutuvpalk, palgastatistika, andmete koondamine ja liikumine süsteemide vahel. Kindlasti soovime sellise koostöömudeli põhjal võrgustiku tööd jätkata ka tulevikus,“ lisas ta.

Seminar algas Rakvere linnapea Triin Vareki tervitusega: „Omavalitsuste finantskorraldustiim on eeskujuks meile kõigile – järjepidevus enesearengul ning enesetäiendus on teie puhul kindlasti võtmesõnad. Finantsvahendid ja inimesed – mõlemad on omavalitsusele väga olulised. Mitte ainult KOV kui asutus, kus vaieldamatult vajame oma ala spetsialiste, aga omavalitsus laiemalt – inimesed, kodanikena, maksutulu ja sealt tulenev KOV-i võimekus oma piirkonnas häid teenuseid pakkuda, investeerida, võtta laenu, arendada. Aga maksta palkasid ja ka hoida oma töötajaid. Seega olete teie, oma valdkondade spetsialistidena meile – kullavaramu.“

Ettekannetes käsitleti andmete koondamist ja liikumist süsteemide vahel, palgajuhendi seost raamatupidamise süsteemiga, muutuvpalga olemust ja tegelikku kajastamist raamatupidamises, palgastatistikat jms. Ürituse läbiviimist toetas Eesti linnade ja valdade liit.

Seminarile järgneval päeval avanes soovijail võimalus külastada Rakvere Rohuaia lasteaeda, Rakvere riigigümnaasiumi, Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskust, Rakvere spordikeskust või Rakvere Vallimäe vabaõhukeskust.

Kuulutaja