Siret Kotka: lisaeelarve võimaldab COVID-19 kriisi taandudes plaanilise raviga jätkata

Valitsuse poolt põhimõtteliselt heaks kiidetud lisaeelarve annab meditsiiniasutustele kindlustunde, et COVID-19 kriisi leevenedes on võimalik järk-järgult suurendada plaanilise ravi osakaalu ja teha seda varem kokkulepitud aastases mahus, ütleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka.

“2021. aasta lisaeelarve näeb ette enam kui 150 miljoni euro eraldamist tervishoiukriisi ületamiseks. Praegu on lõviosa haiglapersonalist hõivatud koroonapatsientide raviga ja keeruline olukord kestab veel mõnda aega. Keskmiselt on koroonaviirusega nakatunud patsient haiglas 10,5 päeva ning haigestunutel on statistiliselt 5,5-protsendiline tõenäosus sattuda haiglasse,” räägib Siret Kotka.

Keskerakonna fraktsiooni liikme sõnul tuleb ühiselt pingutada, et haiglaravi vajavate inimeste hulk väheneks ja ravijärjekorrad ei pikeneks. “Eriolukorra kehtestamine annaks haiglajuhtidele suurema vabaduse tööd ümber korraldada. Kehtiva seaduse kohaselt ei tohi töötajat ümber paigutada teisele töökohale või muuta tööaega või kohta ilma töötaja nõusolekuta, kuid praeguses olukorras tuleb tegutseda otsustavalt ning läbirääkimisteks ei ole aega. Tunnustan arstitudengeid ja teisi tervishoiutöötajaid, kes haiglatele appi tulid. Tulevikus võiks kaaluda võimalust veelgi tihendada kõrgkoolide ja meditsiiniasutuste koostööd,” lausub Siret Kotka.

Selleks, et niigi nappivat haiglapersonali motiveerida suure koormusega ning ületundide rohket tööd tegema, on Siret Kotka sõnul äärmiselt tänuväärne, et COVID-osakondades jätkatakse 1,5 tariifiga tasustamist.