Tapa jaamahoonet hakatakse korrastama

VAKSAL 1

Hoone omanik Eesti Raudtee ja Tapa vald on kooskõlastamas koostöölepingut, mille tulemusena saab jaamahoone uue infrastruktuuri ning välisilme.

Tõnu Lilleorg

Riikliku raudteefirma kinnisvarahaldur Alar Laurimaa ütles, et jaamahoone ja kõrvalasuva veetorni kordategemisele kaasa aitama ajendab raudteefirmat hea tahe. „Loodame, et taolised väärikad hooned leiavad kasutuse ning elavdavad kogukondade elu,“ sõnas Laurimaa.

Eesti Raudtee on korraldamas praegu riigihankeid, et leida firmad, kes taasrajaksid jaamahoonesse veetorustiku ja kanalisatsiooni. „Hoonete välisilmete remontimine ja ka vaksalihoone katusekatte vahetus on plaanis kaugemas tulevikus,“ lausus Laurimaa.

Hoone rongireisijate silme all

Tapa vallavanem Alari Kirt nimetas asjaolu, et Eesti Raudtee on asunud korraldama riigihankeid, suureks plussiks. „Põhimõtteliselt oleme kokku leppinud, et meie otsime hoonele rakenduse ja nemad veavad hoonesse esmase infrastruktuuri, nagu küte, kanalisatsioon ja juhtmed,“ ütles vallavanem.

Pooled soovivad plaanid vormistada ka lepinguna, mille ettevalmistamine praegu käib. Vald on omapoolse lepingu mustandi raudteefirmale saatnud. Kui koostööleping valmis, saavad poolte otsustusorganid selle kinnitada ja vald saab hakata planeerima rahalisi vahendeid leppe elluviimiseks.

Kirdi sõnul on hoone seotusele linnakeskkonnaga head mõju avaldanud alates 2012. aastast toimuvad teatrietendused ja linnapäevade üritused. Vallavanema sõnul näeb Eesti Raudtee, et jaamahoone on Tapa inimestele märgilise tähtsusega teema. Tema hinnangul on hoone välisilme korrastamine väga oluline Tapa linna mainele, sest igapäevaselt sõidavad jaamahoonest mööda tuhanded rongireisijad.

Atraktiivne teatritegijatele

Teater R.A.A.A.M on alates 2012. aastast toonud jaamahoones lavale kolm näitemängu. Sellele sissekäidud rajale astus mullu Tallinna ja Tartu teatrite ühislavastus „BB ilmub öösel“, kus näidatakse Eesti elu möödunud sajandi murrangulistel 40ndatel aastatel.

R.A.A.A.Mi eestvedaja Märt Meos on pärit Tapa lähedalt ja mäletab hästi aega, mil jaamahoone pulbitses elust ning klaasitäis jäätisekokteili maksis viis kopikat. Sellisest isiklikust suhtest ajendatuna hakkaski Meos aastate eest koos Tapa linna ja Leader programmi abiga korraldama jaamahoones menukaid suveetendusi.

„Seal on erakordne atmosfäär,“ ütles Meos. „Muidugi ei saa seal kõike mängida, aga näiteks „Titanicu orkester“ ja „Aleksei Karenin“ said spetsiaalselt valitud seda hoonet silmas pidades. Mul on hea meel, et remont lõpuks algab ja mine tea, ehk teeme seal kunagi veel midagi,“ lausus Meos.

 

Järgmiste jaamahoones toimuvate etenduste ettevalmistused juba käivad.

Foto: Tõnu Lilleorg