Tapa ujula valmimisele astuti samm lähemale

Kesknädalal peetud Tapa vallavalitsuse istungil otsustati alustada hankega, et leida Tapa ujula ja vabaajakeskuse ehitamiseks investor.

Liisi Kanna

Hanke kohaselt peab ujula tulema 8-rajaline ja 25-meetrine. Juurde tuleb ka lõõgastuskompleks ehk spaa koos saunadega ja väike madalam soojema veega bassein väikelastele, minimaalselt 500 ruutmeetri suurune jõusaal ning pallimängudesaal. Lisaks vähemalt 50 majutuskohta koos kohvikuga ja kaitseministeeriumi soovil ka spordibaar piljardi, bowling’u ja muu taolisega.

Riigihankele „Tapa spordi- ja vabaajakeskuse ehitudtööde kontsessioon“ saab pakkumisi esitada kuni 30. aprillini. Neid hinnatakse kolme kriteeriumi järgi: rajatunni maksumus, hoone eskiis ja äriplaan.

Tapa vallavanem Riho Tell rääkis, et ujula hanke ettevalmistusperiood on väldanud enam kui aasta. „Tegemist oli võrdlemisi keeruka ülesandega, kus osales mitmeid osapooli. Lühidalt on hanke sisuks Tapa valla ja kaitseministeeriumi ühine soov osta Tapa linnas ujumise ja vaba aja teenuseid mahus 450 000 eurot aastas, kus Tapa valla osa on 200 000 eurot,“ ütles Tell.

Vallavanema sõnul ei maksta seda raha lihtsalt ära midagi vastu saamata, vaid soov on saada ujula teenust just eelnevalt mainitud rahalises mahus. „Esialgsed prognoosid näitavad, et tegelik vajadus on suuremgi. Loodan, et eelnevad läbirääkimised potentsiaalsete investoritega ja hanke tingimused annavad ka soovitud tulemuse, milleks on investori leidmine, kes hakkab rajama Tapale spordi- ja vabaajakompleksi,“ sõnas Riho Tell.

Vallavanem selgitas, et ettevalmistusperiood kätkeski läbirääkimisi võimalike investoritega ning arvukaid töökoosolekuid kaashankija riigi kaitseinvesteeringute keskuse ning kaasatud konsultandiga.

„Töö käigus sai meile endile iga päevaga selgemaks, kuidas tuleks hanget üles ehitada, et saavutada soovitud tulemus. Esialgu planeerisime korraldada lihtsa teenuse ostmise (ujula teenus) hanke. Peatselt sai selgeks, et koos 1. jalaväebrigaadi ja NATO üksuste sõjaväelastega vajame ka muid teenuseid peale ujumise. Kuna tegemist saab olema Tapa linna mastaabis olulise ehitisega, pole teenuse kõrval vähem tähtsam ka hoone ise, selle funktsioonid ja arhitektuur. Parima tulemuse saamiseks leidsime, et sobivaimaks hanke viisiks on ehituse kontsessioon,“ selgitas Tell. (kontsessioon on hankelepingu liik, mille puhul pakkuja ehk kontsessionääri tasu seisneb kas õiguses ehitist ekspluateerida või teenust osutada või selles õiguses koos rahalise maksega ning äririsk läheb üle kontsessionäärile – toim)

„Spordi- ja vabaajakeskuse rajamise plaani Tapa linna oleme tutvustanud kuuele potentsiaalsele investorile. Tagasiside on näidanud, et huvi keskuse rajamise vastu on nende poolt olemas. Tõde selgub hanke lõppedes,“ ütles vallavanem võimalike hankes osalejate kohta, lisades, et õnnestumise korral on tegemist Tapa linna ja valla jaoks viimaste aastate kõige olulisema arenguga.

Eeldatava ajaplaani kohaselt loodab vald koos kaitseministeeriumiga sõlmida investoriga lepingu 2021. aasta lõpuks. Projekteerimise ja ehitamise perioodiks on ette nähtud 30 kuud ning eelduste kohaselt peaks kompleks valmima hiljemalt 2025. aastal.

Spordi- ja vabaajakeskuse asukoht on planeeritud Paide mnt ja Spordi tänava ristumiskohta Paide mnt poolsesse serva. Foto: Tapa vald