Tapal algasid uuendustööd

tapa

Tapal toimuvad sügiseni rekonstrueerimistööd, mille käigus muutub kesklinna ilme – mitmed tänavad ehitatakse ümber, rajatakse kõnniteed, uuendatakse kirikuparki ja kultuurikoja ümbrust.

Liisi Kanna

Tööd toimuvad kahe projekti raames: „Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine“ ja „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“. Tööde teostamiseks saadi rahastus riiklikest piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusprogrammidest.

Kaitseministeerium toetab

Tapa vallavanem Alari Kirt nentis, et pärast toetusotsuste saamist on läinud kõik enam-vähem plaanidele vastavalt. „Raudteepeatuse muude liikumisviisidega ühendamise hanke tulemused olid küll veidi kõrgemad, kui olime eelarves arvestanud, aga leidsime ka sellele probleemile lahenduse – Kaitseministeerium toetab.“

Nimetatud projekti maksumuseks koos käibemaksuga kujunes 804 690 eurot, teise projekti maksumuseks on 1 585 292 eurot. Kokku lähevad seega kaks projekti maksma 2 389 982 eurot, millest 1 865 407 eurot on toetus EL Ühtekuuluvusfondist, 354 575 eurot Tapa valla omaosalus ja 170 000 eurot sihtotstarbeline toetus Kaitseministeeriumilt.

Mõlema projektiosa elluviijaks on tee-ehitusettevõte Lemminkäinen Eesti AS ning plaanide kohaselt peaks ehitustööd kestma oktoobrini.

Selged piirid

Tööde käigus ehitatakse ümber Jaama ja Sauna tänavad koos Jaama tänava ringristmikuga, samuti Kalmistu tänav Pika ja Rohelise tänavate vahel, ehitatakse välja Esperanto tänav. Rajatakse kõnniteed Jaama, Sauna ja Eha tänavatele, ehitatakse parklad Vaksali trahteri kõrvale ja Valve tänavale. Korraldatakse ümber bussijaama liikluskorraldus.

Kirt märkis, et uuendustega saavad lahendatud mitmed kitsaskohad. „Selgelt tähistatud ülekäigurajad suurendavad jalakäijate turvalisust, paraneb parkimine jaama ümber ja busside liikluskorraldus, praegu väljakuid meenutavad ristmikud saavad selged piirid,“ loetles vallavanem. „Ebamäärast ja hägust ala jääb vähemaks.“

Kiriku- ja skatepark

Korrastatakse ka kirikupark, ehitatakse tänavavalgustus, lahendatakse sademevete ärajuhtimine. „Ebamäärast džunglit meenutav kirikupark muutub heakorrastatud pargiks,“ sõnas Kirt ja lisas, et kirikuparki ei minda lageraiet tegema, maha võetakse vaid haiged ja otseselt ette jäävad puud.

„Lisaks tuleb kultuurikoja raudtee poolsele küljele mänguväljak ja sealne asfaltplats saab poole suuremaks“ rääkis vallajuht, selgitades, et eraldi projektina on plaanis uuendada platsil olevat skateparki.

Suveüritusi silmas pidades leidis Kirt, et linnapäevade korraldust tööd väga ei mõjuta, sest nende ajal toimuvad tegevused peamiselt nö teises kesklinnas – muusikakooli ümbruses. Küll aga võib teedeehitus veidi häirida liikluskorraldust jaamahoones toimuvate etenduste ajal. „Samas toimuvad etendused õhtul peale tööaega,“ oli vallavanem optimistlik.

Rekonstrueerimine algas töödega haljasaladel. Foto: Liisi Kanna