Täpsustus artiklile „Prügivedu läheb Rakveres soodsamaks“

IMGP9195

Eelmises Kuulutajas ilmunud artiklisse „Prügivedu läheb Rakveres soodsamaks“ on sisse lipsanud kahetsusväärne eksitus, sest meie kaastööline Mari Mölder tõlgendas ekslikult Rakvere Linnavalitsusest väljastatud pressiteadet.

Kõnealuses artiklis seisab: „Neil, kes lepingut ei sõlmi, lõpeb märtsi alguses automaatselt leping endise prügifirmaga segaolmejäätmete ja paberi mahutite tühjendamise osas. Ülejäänud jäätmemajandust puudutavate teenuste osas – näiteks mahutite rent, muu prügi äravedamine jne – seni sõlmitud lepingud ei lõpe. Küll ei jää isikutel prügi viimata, sest endine leping pikendatakse automaatselt Jäätmekeskusele ja prügivedu jätkub vastavalt graafikule.“

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus tegevjuht Priit Raamat selgitas: „Artiklis on öeldud, et kui teil ei ole 2. märtsiks lepingut sõlmitud, olete ikkagi korraldatud jäätmeveoga liitunud. Tegelikult hakkab kinnistu omanik saama tühisõidu arveid nii kaua kui ta endast märku annab ja lepingu sõlmib. Teie poolt esitatud artiklis aga tuleb välja see, et kui lepingut ei sõlmi, pikeneb vana leping. Inimesed saavad aru, et ei peagi tulema lepingut sõlmima ja vedu toimub edasi.“

Raamat põhjendas, et Lääne-Viru Jäätmekeskusel puudub info prügikonteinerite suuruste ja prügi mahtude osas ning seega ei saa lepinguid ka automaatselt üle võtta.

Vabandame tekitatud segaduse pärast ja palume kõigil võimalikult kiiresti MTÜga Lääne-Viru Jäätmekeskus leping sõlmida.

Kuidas seda teksti mõista?

Samas ei saa ega taha Kuulutaja meie kaastöölist hukka mõista. Kuulutaja meilikastis on Rakvere Linnavalitsuse pressiteade „Rakvere linnas hakkab kehtima korraldatud jäätmevedu“.

Muuhulgas seisab seal eraldi väljatooduna rasvases kirjas: „Juhul kui jäätmevaldaja ei ole märtsi alguseks lepingut Lääne-Viru Jäätmekeskusega sõlminud, on ta ikkagi automaatselt korraldatud jäätmeveoga liitunud. Sellisel juhul toimub jäätmevedu vastavalt veograafikule ning Rakvere linna jäätmehoolduseeskirjas tühjendamise sagedusele ja mahuti suurusele kehtestatud nõuete alusel. Teenuse osutamise eest esitab Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmevaldajale arve vastavalt hinnakirjale.“

Loe kuidas tahad – sellist muljet küll ei jää, et lepingu sõlmimata jätmisel hakkad saama tühisõiduarveid, kuid prügi jäetakse prügikasti alles.

 

Aivar Ojaperv,

Kuulutaja tegevtoimetaja