Targas Majas peeti linnapeade pakti seminari

Möödunud kuul liitus Eesti Linnade ja Valdade Liit toetajaliikmena energiasäästu-alase Euroopa linnapeade paktiga, sellega seoses toimus neljapäeval Rakveres omavalitsustele suunatud seminar.

Liisi Kanna

„Paljud Eesti linnad, sealhulgas mõlemad suuremad linnad, on juba sellele teele asunud. Aga küll küllale liiga ei tee ja tänanegi üritus on sellepärast oluline, et siin on ka nende linnade esindajaid, kes veel selle initsiatiiviga liitunud ei ole,“ sõnas Rakvere Linnavolikogu esimees, Euroopa Regioonide Komitee Euroopa linnapeade pakti suursaadik Mihkel Juhkami.

„Linnapeade pakt sai alguse aastal 2008 ja Rakvere oli esimeste liitujate hulgas. Miks me seda tegime? Sellepärast, et olime kümmekond aastat varem asunud just sellele teele, mille toetuseks antud pakt loodud on. Seda eelkõige kahes plaanis: ühest küljest tegelesime väga aktiivselt linnale kuuluvate hoonete renoveerimisega energiasäästlikuks ja teisest küljest olime pannud tugevalt õla alla korterelamute renoveerimise programmile Rakvere,“ meenutas Juhkami.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei märkis, et seepärast otsustatigi rahvusvaheline seminar korraldada just Rakveres – märgilises kohas. „Rakvere on Eesti omavalitsustest kõige pikaaegsem linnapeade pakti liige. Rakvere linn on paljugi inspireerinud ka meie liitu astumaks seda julget ja tarka sammu,“ lausus Trei.

„Tegemist on väga suure ja mõjuka Euroopa paktiga, mille kõige säravam eesmärk on, et kõik liitunud omavalitsused peavad võtma kasutusse erinevaid meetmeid kasvuhoonegaaside vähendamiseks. Näiteks on kokku lepitud, et aastaks 2030 peaksid liitujad oma haldusterritooriumil vähendama kasvuhoonegaase 40 protsenti,“ kirjeldas liidu asedirektor, lisades, et tänaseks on paktiga liitunud üle kaheksa tuhande omavalitsuse.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ülesanne toetajaliikmena on pakti tutvustamine ja allakirjutanud omavalitsuste toetamine.

Seminaripäeva jooksul anti ülevaade, milliseid võimalusi paktiga liitumine pakub ja jagati kogemusi senistest praktikatest.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei ning Euroopa Regioonide Komitee Euroopa linnapeade pakti suursaadik ja päeva moderaator Andres Jaadla.

Foto: Liisi Kanna