Uus lähenemine piirab salakaubaäri

tolliamet

Kohtla-Järvel on alates kevadest viidud läbi hulgaliselt kontrollreide. Läbiotsimiste käigus ei leita mitte üksnes salakaupa, vaid ka varastatud esemeid, millega salasigarettide- või alkoholi eest tasutud on.

Kaius Mölder

 

Kui veel mõni aeg tagasi sai Ida-Virumaal salakaupa osta peaaegu et avalikult, siis praeguseks hetkeks on olukord palju muutunud. Maksu- ja Tolliamet (MTA) on kasutusele võtnud uue taktika salakauba vastases võitluses – kogukonnakeskse lähenemise.

Elanikkonna enda poole võitmine on küll raske, kuid annab juba tulemusi. Tollikorralduse osakonna juhataja asetäitja Tiit Kõluvere sõnul on liikuvkontrolli rühmad alates kevadest viinud Kohtla-Järvel läbi hulgaliselt kontrollreide. Tollitöötajad kaasasid ettevõtmisse politseiametnikud, kohaliku kogukonna ja ettevõtjad.

Lisaks salakauba leidmisele oli eesmärgiks kohaliku elanikkonna teadlikkuse tõstmine ohtudest, mis kaasnevad salakauba äriga.

 

Salakaubaäri on muutunud konspiratiivsemaks

Reidide käigus konfiskeeriti 300 000 salasigaretti ja ligemale 200 liitrit salaalkoholi ning tuvastati muid rikkumisi. Kokku alustati 30 menetlust.

Kõluvere sõnul näitab töö tulemuslikkust see, et salakaubaäri on läinud tunduvalt konspiratiivsemaks, müügikohtade arv vähenenud ja võrreldes varasemaga on ka kauba kogused vähenenud.

Salakaubamüüjad on peidikute tegemisel vaeva näinud ning müük toimub varasemalt kokkulepitud kellaaegadel või kohtades. „On esinenud olukordi, kus läbiotsimise käigus tulnud salakaupa välja kohtadest, mille müüja on juba ammu unustanud,“ tõi Kõluvere näite peidikute ehitamisest.

 

Otsene kahju kogukonnale

Samas tõdeb Kõluvere, et läbiotsimiste ja kinnipidamiste käigus ei leita mitte ainult salakaupa, vaid ka varastatud esemeid. Need on sinna jõudnud isikute kaudu, kes tasuvad kas salasigarettide või -alkoholi eest varastatud asjadega. See näitabki, et salakaubamüüjate tutvusringkond ja tegevus on otseselt kogukonna huvisid kahjustav.

Leitud on ümbruskonnast varastatud jalgrattaid, korteritest ja kauplustest pihta pandud esemeid. Salakauba müüjate juurest on leitud isegi kulda ja tulirelvi.

Kuigi salakauba müüjad ei põlga klientidelt vastu võtta varastatud kaupa, jäävad nad selle turustamisega sageli jänni. Asjad seisavad ja kuhjuvad, kuni tolliametnikud või politsei need konfiskeerivad. Läbi selle avastatakse hulk kuritegusid.

Tolliametnikud käisid korteriühistute koosolekutel selgitamas, millised ohud kaasnevad elanike jaoks sellega, kui nende majas või selle ümbruses müüakse salakaupa. Elanike vastuseisu kujundamine salakaubandusele ongi oluline võti, mis peaks salasuitsu ärimeeste tegevust oluliselt pärssima.

Idanaabrite juures käib ikka veel vilgas salakaubaäri. Foto: MTA