VIROL kutsub tunnustama parimaid haridusinimesi

aasta õpetaja

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab” konkursile. Eesmärgiks on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate tegevust ja selgitada välja maakonna haridustöötajaid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ning pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

Laureaadid valitakse 11 üleriigilises ja 3 maakondlikus kategoorias. VIROLi tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on maakondlik ja üleriigiline konkurss omavahel seotud.

„VIROLi moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse esitatud kandidaatide seast ühe, kes esitatakse üleriigilisele komisjonile, väljaarvatud aasta õppejõu kategooria puhul,“ rääkis Hõbemägi. „Komisjonile esitatud kandidaat on ühtlasi Lääne-Virumaal vastavas kategoorias laureaat.“

Kandidaatide konkursile esitamise tähtaeg on kõigis kategooriates 16. aprill.

Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriate auhindadele saab esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil www.hm.ee/gala, kust leiab ka tunnustamisstatuudid.

Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad on aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassijuhataja, aasta klassiõpetaja, aasta põhikooliõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõppeasutuse õpetaja, hariduse sõber, aasta õppejõud, aasta suunaja, õppeasutuse juht ja aasta tegu hariduses.

Täiendavates maakondlikes kategooriates saab kandidaate esitada VIROLi veebilehel aadressil http://www.virumaa.info/eestimaa_opib_ja_tanab_laaneviru_maakondliku_konkurss.

Lääne-Virumaa noor õpetaja kandidaadiks sobib õpetaja, klassijuhataja, kes on koolis töötanud vähem kui kolm aastat ja kes on alla 30 aasta vana. Ta panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid  tulemusi õppija arendamisel. Kandidaat tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õpilastel õigete väärtushinnangute kujunemist.

Lääne-Virumaa hariduspere kategooriasse esitamiseks sobib perekond – õed, vennad, lapsed, vanemad -, kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne-Virumaa haridusasutustes pedagoogilistel ametikohtadel. Pereliikmed on maakonnas märkimisväärselt panustanud õpetamise ja õppimise arendamisse, aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengule ning teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

Elutöö auhinna kandidaadiks sobib haridustöötaja, kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal ning panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse. Ta on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas, aidanud tähelepanuväärselt kaasa õppija arengule, olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste innustajaks ning toetajaks.

 

Kuulutaja

 

Vasakult Lääne-Virumaa 2016. aasta suunaja Merike Trumm, põhikooliõpetaja nominent Riina Orgus, õppeasutuse juht Virge Ong ja VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi möödunud aasta maakondlikul aasta õpetaja galal. Foto: erakogu