Viru malevlased andsid vande

Möödunud laupäeval kogunes 76 Kaitseliidu Viru maleva liiget, et vanduda truudust organisatsioonile ja Eesti riigile.

Liisi Kanna

Kaitseliidu Viru malev taastas tänavu vande andmise traditsiooni, mis mõneks ajaks soiku oli vajunud ning seetõttu polnud paaril viimasel aastal Viru maleva ning Viru naiskodukaitse ringkonnaga liitunud pidulikku tseremooniat läbi teinud.

Möödunud laupäeva õhtul koguneti Viru-Nigula vallas asuvale Pada linnamäele, kus küünalde ja tõrvikute valgel andsid liikmevande kodutütred, noorkotkad, naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased. Üritusele oli kogunenud ka hulk pealtvaatajaid – organisatsiooniga liitunute lähedasi, kes samuti pidulikust sündmusest osa saama kutsuti.

Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu toonitas tseremoonial peetud kõnes kaht vande andmisega seotud aspekti. Esiteks seda, et halb ilm või väike kõhuvalu ei tohiks takistada malevlast õppusele või laagrisse minemast.

Teiseks aga maleva liikmete rolli ühiskonnas. „Tahan tuletada meelde, et teie kõik, olete te suured või väikesed, olete organisatsiooni majakad siin Lääne-Virumaa asulates. Ükskõik, mis juhtub, inimesed vaatavad teie poole. Teie võtate asja üle, teie juhite, teie juhatate. Ärge häbenege kanda organisatsiooni vormi,“ lausu malevapealik.

Pärast vannete lugemist anti üle tunnistused ning iga uus liige sai kaasa Viru maleva pealiku Jaanus Ainsalu käepigistuse ning õnnitlussõnad.

Küsimusele, miks komme taastati, vastas hiljuti ametisse astunud malevapealik Jaanus Ainsalu: „See on see koht, kus inimene, kes organisatsiooniga ühineb, saab auväärselt vastu võetud ja mõistab, et me teda väärtustame.“

Viimasel ajal liitunute hulka hindas Ainsalu positiivselt. „Pilt on ilus, pole midagi halvasti öelda, oleme plussis,“ sõnas maleva juht.

Küll aga tõdes ta, et maleva tegemiste aktiivsem kajastamine meediakanalites võiks uute liikmete tulekule veelgi kaasa aidata. „Peame rohkem pildis olema – näitama inimestele Lääne-Virumaal, mida me teeme, mis õppused meil on. Kui seda teeme, siis inimesed saavad aru ja ühinevad. See töö on meil ees,“ sõnas Ainsalu.

Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu organisatsiooniga liitunuid tervitamas. Foto: Seidi Lamus-Tšistotin