Haljala ja Sämi vahel on nüüd põristid

poristid

Tallinna-Narva maantee sai peale teekatte uuendamist freesitud ala ehk põristi, mis informeerib juhti sõdurajast väljasõidust. Tegemist on maakonnas uuendusliku lähenemisega liiklusohutuse tagamiseks.

Augustis sai uue pinnakatte Tallinna-Narva maantee lõik, mis algab peale Haljala viadukti ja vältab kuni Sämi sillani. Teetööd piirkonnas veel käivad, maha pole märgitud teemärgistused. Liiklejate tähelepanu pälvib aga tee keskel olev riba, mis on freesitud ja millest üle sõites tekib sõidukis vibratsioon ning tugev heli.

Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane selgitas, et kuigi freesitud riba on nimetatud täristiteks, nimetatakse asjaajamiskeeles seda siiski põristiks. „Täristid on kõrged teekattemärgistused liiklusohtlikes või tähelepanu vajavates kohtades,“ selgitas ta. „Sageli on need maha märgitud enne raudteeülesõitusid või ristmike lähedusse, samuti tee servadesse, et anda juhile märku, kui ta mingil põhjusel kipub tee pealt välja sõitma.“

Villu Vane ütles, et ka põristite eesmärk on mõeldud juhi tähelepanu äratamiseks. „Põristil sõites või sellest üle sõites kaasneb müra ja vibratsioon, mis informeerib juhti sõidurajast väljasõidust. Sama eesmärki täidab ka sõidutee äärt tähistav kammjoon,“ selgitas ta.

Põristi hoiatus tõstab juhtide reaktsiooni kiirust, mis võimaldab ennetada kokkupõrget või vähendada kokkupõrke raskusastet. Lisaks juhi tähelepanu äratamisele parandab põristite markeerimine pimeda ajal markeeringu nähtavust ja seda eriti halbades ilmastikutingimustes.

„Liikluses ühes suurimaks probleemiks on autojuhid, kes armastavad möödasõitusid teha ja sõeludes autode vahel liiklusohtlikke olukordasid luua. Loodame, et põristid rahustavad kiirustavaid juhte ja hoiavad neid oma sõidusuunas,“ märkis Vane.

 

Mari Mölder