Infopäevadel tutvustatakse uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust

kul0303006

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) alustas Justiitsministeeriumi toel infopäevade sarja, et tutvustada järgmisel aastal jõustuvat korteriomandi- ja korteriühistuseadust. Rakveres toimub teabepäev 16. märtsil Art hotelli konverentsisaalis.

EKÜLi juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul toob uus seadus kaasa olulisi muudatusi, mis puudutavad pea igaüht. „Piltlikult öeldes ärkavad 2018. aasta 1. jaanuaril korteriühistus ka kõikide nende korterelamute elanikud, kus täna ühistut ei ole,“ ütles Jaadla. „Peame oluliseks inimesi eesootavast varakult teavitada.“

„Infopäevadel keskendume enim küsimusi tekitanud teemadele. Nende hulka kuulub võlgnike küsimus, kuna uus seadus alandab viivise määra,“ nentis EKÜLi õigusosakonna juht Urmas Mardi.

„Kehtiva õiguse kohaselt saab korteriühistu korteriomanikult nõuda viivist 0,07 protsenti päevas majandamiskulude maksmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast arvates,“ selgitas Mardi praegust olukorda.

„Uue seaduse kohaselt saab viivise määraks võlaõigusseaduses sätestatud üldine viivisemäär, mis on 0,022 protsenti. Kehtiva õigusega võrreldes väheneb viivise suurus, mida korteriühistu saab korteriomanikult nõuda. Samas kaob ka tingimus, et seda saab arvestada alles alates järgmise kuu algusest,“ jätkas ta. „Seega, kui korteriühistu põhikirjas on ette nähtud majandamiskulude tasumiseks konkreetne kuupäev, siis saab viivist nõuda alates sellele järgnevast päevast.“

Korteriühistule üldise seadusjärgse viivise kehtestamisel lähtutakse Mardi sõnul arusaamast, et seadusjärgne viivisemäär peaks olema sama suur kõikidel juhtudel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

„Seadusjärgsest kõrgema viivise nõudmiseks peab olema asjassepuutuva korteriomaniku nõusolek, mis tähendab, et seda saab kehtestada korteriomanike kokkuleppega, kuid mitte korteriühistu põhikirjaga,” märkis õigusosakonna juht.

Lisainfot sarja kohta leiate EKÜLi kodulehelt ekyl.ee/avaleht/uusseadus.

Kuulutaja