Kohalikud sündmused koonduvad ühtsesse portaali

Alates juunikuust toimib veebis uus portaal nimega Rakvere Kultuuriaken, mis katab sündmusi nii Rakvere linnas kui ka Lääne-Viru maakonnas. Tegemist on Trinidad Wiseman OÜ arendusega, mille esmatellijaks oli Tartu linn. Rakvere linnavalitsuse algatusel on loodud kultuuriaken tänaseks ka Rakverele ning selle administraatoriks on kultuurikeskus. Uut Rakvere Kultuuriakent oodatakse kasutama nii ürituste korraldajaid, huvitegevuste läbiviijaid kui ka tarbijad.

Kultuuriaken koondab endasse infot nii teatrist, kinost, näitustest, spordi- ja muusikaüritustest, huvitegevusest ning paljust muust. Eraldi valdkonnana on välja toodud ka koolivaheaeg, mis omakorda aitab paremini üles leida nendeks perioodideks pakutavaid võimalusi. Enam ei pea Lääne-Virumaal vaba aja veetmiseks tegevusi otsides läbi kammima erinevaid veebikeskkondi, need kõik koonduvad ühele lehele kultuuriaken.rakvere.ee. Näiteks Piletilevi ja Piletimaailma sisestused kajastuvad koheselt ka Rakvere Kultuuriaknas. Ülejäänud üritused tuleb korraldajatel endal sisestada.

Kultuuriaken on väga kasutajasõbralik ning lihtsasti käsitletav. Üritusi saab sisestada nii „külalisena“ kui ka oma kontot luues. Konto loomine annab võimaluse sisestatud ürituse infot vajadusel korrigeerida ning täiendada. Tarbija saab info kätte ilma lisa liigutusteta. Valida tuleb vaid huvipakkuv valdkond ning ajavahemik. Platvorm on kõigile tasuta kasutamiseks.

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte avaldas siirast heameelt uue kultuuriplatvormi üle. „Seda on kaua oodatud! Ja ma väga loodan, et Rakvere kultuuriaken leiab piirkonna inimeste seas poolehoidu ning aktiivset kasutust, sest pakume ju võimalust muuta sündmuste info tarbijale kergemini kättesaadavaks. Sellest võidavad kõik – korraldaja, tarbija ja kogu linna ning maakonna areng,“ sõnas Alte.

Lisaks kultuuriakna arendusele kinkis Rakvere suurim tarkvaraarendusfirma Trinidad Wiseman OÜ linnale visitrakvere.com domeeni nimetuse, mis kuulus kümme aastat arendusfirmale. Tulevikus on linnal plaan lisaks kultuuriaknale luua ka kaasaegne Rakvere turismiportaal.

Kuulutaja

Kultuuriakna administraatoriks on Rakvere Kultuurikeskus. Foto: rakverekultuurikeskus.ee