Lääne-Virumaal on tasuta koolilõuna tõepoolest tasuta

koolitoit

Alates sellest aastast saavad lisaks põhikooliõpilastele tasuta koolilõunat ka gümnasistid. Kuigi valitsuskoalitsioon reklaamib seda sammu kui riigi panust, tuleb omavalitsustel lubaduse täitmiseks omast eelarvest juurde maksta. Mõnel pool nii ei tehta ja „tasuta lõuna“ ei olegi täies ulatuses tasuta, kuid Lääne-Virumaal saavad kõik gümnaasiumiõpilased tõepoolest tasuta lõunasöögi, kui nad seda soovivad.

Aivar Ojaperv

Seni eraldas riik 78 senti päevas vaid põhikooliõpilaste („tasuta“) toitlustamiseks, alates 1. jaanuarist laieneb sama ka gümnasistidele. Riigi retoorika on kõlanud, et tegemist on „tasuta koolilõunaga“, kuid tegelikult on see vaid pool tõde: 78 sendi eest lõunasöögiks lihtsalt ei piisa. Portsjoni reaalne hind on sõltuvalt toitlustajast ja koolist erinev, Lääne-Virumaal jääb see vahemikku 1.20-1.40, ning edasine sõltub juba omavalitsusest: kas leitakse puudujääv summa valla-linna eelarvest või jäetakse see lastevanemate kanda.

Juba on tekkinud rida jaburaid olukordi. Näiteks Jõgevamaa Gümnaasiumis on jagatud lapsed sikkudeks-lammasteks: Jõgeva vald laste lõunasööki omalt poolt ei toeta ja valda sisse kirjutatud lapse vanem peab tasuma vahesummana 52 senti toidupäeva eest; Kasepää vald toetab oma laste lõunasööki osaliselt ja vanemal tuleb maksta 20 senti päevas; Pajusi valda sisse kirjutatud lapsed saavad aga lõunasöögi tasuta.

Tartu linna jaoks tuli aga gümnaasiumiõpilaste tasuta toitlustamine „ootamatult“ ja kui uskuda TV-le intervjuu andnud ametniku selgitusi, siis linna eelarvesse ei osatud vajaminevat vahesummat planeerida ning praegu alles mõeldakse, kuidas käituda. Konks on veel ka selles, et riigi eraldatav 78 senti on sihtotstarbeline ja seda muuks otstarbeks kui koolilõunaks kasutada ei tohi – kui lastevanemad ei soostu vahesummat kinni maksma ja omavalitsus ka mitte, siis kuidas edasi: Pool praadi? Toitlustada üle päeva?

Mõnes vallas juba varem tasuta

Lääne-Viru gümnaasiume haldavad omavalitsused on õnneks suutnud oma eelarvest vajalikud vahendid leida ja tasuta koolitoit on kõigile gümnaasiumiõpilastele tõepoolest tasuta. Puuduva vahesumma maksavad linnad-vallad kinni ja nagu selgub, polegi see raha nii ulmeliselt suur: gümnasistide toitlustamiseks peab näiteks Tapa vald kulutama umbes 8000 lisaeurot aastas, Kunda linn 2500, Väike-Maarja 4000-5000 eurot jne. Arvestades omavalitsuste eelarvete suurusi, on asi seega rohkem tahtmises kui vahendite puuduses.

Rakvere linna eelarves lisakulu esialgu ei kajastu, kuid volikogu võttis eelmise aasta lõpus vastu põhimõttelise otsuse gümnasistide toitlustamiseks vajaliku vahesumma kinnimaksmiseks ja kulutuse täpse suuruse selgumisel kajastub see lisaeelarves. Linnapea Mihkel Juhkami mainis, et linna koolis käivate n-ö võõraste laste kohta esitatakse nende elukohajärgsele omavalitsusele vastav arve, kuid samas polnud ta kindel, kas seda soostutakse ka maksma. „Aga kindlasti ei hakka me lapsi lahterdama, süüa saavad kõik,“ lubas ta.

Tapa kahes gümnaasiumis maksab koolilõuna 1.20, seega peab vald igale õpilasele juurde maksma 42 senti päevas. „Me olime sellega arvestanud, eelarves on raha olemas,“ kinnitas vallavanem Alari Kirt.

Tegelikult kompenseeris Tapa vald juba varem gümnasistide koolitoidu maksumusest 60 senti päevas, seega tänu riigipoolsele 78 sendile koormus eelarvele isegi väheneb.

Tapa valla koolides toitlustatakse tasuta kõiki lapsi, sõltumata nende elukohast.

Kunda Gümnaasiumis maksab toidukord 1.26, vahesumma maksab linn oma eelarvest kinni. „Rääkisime toitlustajaga tekkiva olukorra juba oktoobris läbi,“ lausus linnapea Jüri Landberg. „Linn maksab kinni linnas elavate laste lõuna, mujalt tulnute kohta esitab toitlustaja arve elukohajärgsele omavalitsusele.“

Vinni-Pajusti Gümnaasiumis oli lõunasöök kõikidele lastele juba varem tasuta ja seda sõltumata lapse elukohast, seega väheneb ka neil tänu riigi 78 sendile koormus eelarvele.

Tasuta sööki said kõik lapsed juba eelmisel aastal ka Haljala Gümnaasiumis. „Riigi toetus on teretulnud,“ lausus vallavanem Leo Aadel. „Aga vald oma panust ei vähenda – vabanenud vahendite arvelt saame alates sellest aastast 1.-3. klassi õpilastele pakkuda tasuta hommikuputru.“

Pole see raha nii suur midagi

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ütles, et kuigi valla eelarve pole veel kinnitatud, on vastu võetud põhimõtteline otsus vahesumma kinnimaksmiseks. Kõikidele õpilastele.

Kadrina Keskkoolis maksab toidupäev 1.25. „Tegime uuringu, kas kõik gümnasistid tahavad tasuta sööki, sest oli kahtlus, et mõned loobuvad,“ rääkis vallavanem Erich Petrovits. „Soovijaid oli aga 80 protsenti ja me ei hakanud enam pilli lõhki ajama: portsjoneid tuleb sama palju kui õpilasi. Tasuta saavad süüa kõik lapsed.“

Sama ka Tamsalus – vald maksab vaheraha kõigile lastele kinni, elukoha järgi vahet tegema ei hakata.

Tamsalu vald peab gümnasistide arvelt aastas juurde maksma umbes 3300 eurot. „Eks see omaette „hiiliv revolutsioon“ ole, omavalitsustele pannakse kulutusi vaikselt muudkui juurde, aga arvestades eelarve üldmahtu ja tõsiasja, et laps peab süüa saama, siis pole see raha nii suur midagi, et seda eraldada ei saaks,“ võttis Uudeberg teema kokku.