Omavalitsused saavad tugitöötajad

IMGP9371

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu eestvedamisel valmis projekt, millega loodetakse aidata tööle nii erivajadusega inimesi kui liigse hoolduskoorma kandjaid. Iga omavalitsus võib suhteliselt väikese omaosalusega saada kaheks aastaks tööle tugitöötaja.

Liisi Kanna

SA Lääne-Viru Arenduskeskuse konsultandi Kersti Suun-Deketi sõnul tõdesid maakonna sotsiaaltöötajad 2015. aasta kevadel ühiselt, et sotsiaalteenuseid on vaja arendada. „Hakkasime koos sotsiaaltöötajatega analüüsima, mis meil hetkel maakonnas toimub ja millised sihtgrupid vajavad suuremat tähelepanu. Analüüsi tulemusel tõdesime, et eelkõige on vaja toetada tööealisi erivajadusega inimesi, kes on hetkel jäänud koduseinte vahele,“ kirjeldas ta.

  1. aasta kevadel toimusid maakondlikud arendusseminarid, et välja selgitada peamised arengusuunad, sellest kasvas välja ka kõne all olev projekt.

15 ametikohta

Projekt „Erivajadustega inimeste tugiteenuse parendamine Lääne-Virumaal“ plaanitakse esitada Euroopa Sotsiaalfondi meetmesse „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“. Seeläbi luuakse maakonda 15 ametikohta tugitöötajatele, kes tegelevad igapäevaselt kuni 120 erivajadusega tööealise inimesega nende tööle suunamisel või siis erivajadusega eakatega, võimaldades nende lähedastel püsida tööturul.

„Projekti raames asub Viroli alla tööle projekti koordinaator ja igas projektis osalevale omavalitsusele võimaldatakse üks sotsiaaltöö spetsialist, kelle ametinimetus on tugitöötaja,“ selgitas Kersti Suun-Deket. „Tugitöötaja eesmärk on teha koostööd omavalitsuse sotsiaaltöötajaga ja toetada koduses keskkonnas erivajadusega tööealisi inimesi, olles samas neile tugiisikuks. Paljud erivajadusega inimesed on jäänud koduseinte vahele ja hetkel toimuv töövõimereform tekitab teadmatust ja hirmu. Saaksime anda võimaluse erivajadustega inimestele kodust välja tulla kas avatud tööturule või tööturuteenustele, mis on loodud erivajadustega inimeste toetamiseks.“

Soovitakse vähendada erivajadustega tööealiste lähedaste hoolduskoormust. Vähem tähtis ei ole tulevaste tugitöötajate roll erivajadusega eakate aitamisel, et nende lähedased saaksid tööle asuda. „Tean, kui oluline on inimestele nende kodu. Soovime anda võimaluse olla koduses keskkonnas võimalikult kaua,“ rõhutas konsultant.

Soodne võimalus

VIROLI juhatuse esimees Mihkel Juhkami nentis, et tegu on väga kasuliku projektiga. „Idee kohaselt peaksid osalema kõik maakonna vallad ja linnad. Praegu ma ei näe, et keegi ära ütleks. Tegu on väga soodsa võimalusega, omaosalus on soodne.“

Projekti kogumaksumus on 375 675 eurot, millest 291 063,75 eurot Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest ja 84 611,25 eurot omaosalus. Viimane on jagatud võrdselt 15 omavalitsuse vahel ja moodustab kaheaastase perioodi peale 5640,75 eurot.

Konsultant tõi välja, et kui mõni omavalitsus tunnebki, et tal ei ole suutlikkust osaleda, saab projekt siiski edasi minna. „Avatud voorus saavad taotleda toetust omavalitsuste liidud, kui vähemalt 50 protsenti omavalitsustest on kaasatud,“ sedastas ta.

Teenuse vajadus jääb aga alles ka 24 kuu möödudes. „Projekt on planeeritud, tõstes jooksvalt omavalitsuste võimekust teenuse jätkamiseks oma vahenditest. Esimesed 12 kuud on toetus 85 protsenti, järgnevad kuus kuud 75 protsenti ja viimased kuus kuud 65 protsenti,“ selgitas Suun-Deket ning lisas, et pärast projekti lõppemist toimub igas omavalitsuse hindamine, kuidas edasi minna.

Juhkami nentis, et mõeldud on ka projekti pikendamise võimalusele meetme teises taotlusvoorus.

Fotol Mihkel Juhkam
Arhiivifoto