Rakvere astus tervisekeskuse loomisele sammu lähemale

keskus

Rakvere Linnavolikogu otsustas erakorralisel istungil tagada esmatasandi tervisekeskuse ehituseks omafinantseeringu kuni 760 tuhat eurot.

Liisi Kanna

Rakvere linn taotles struktuurtoetuse meetmest raha esmatasandi tervisekeskuse ehitamiseks. Tänaseks on eelprojektid üle vaadatud ning kõik, peale kahe mittekvalifitseerunud taotluse, said jaatava vastuse. Seejuures jäi kõigis taotlustes kokku küsitud summa alla sellest summast – umbes 80 miljonist – mis jaotada oli.

Toetus 1,3 miljonit

„Saime eelprojektile tõttöelda ühe positiivsema hinnangu vabariigis,“ rääkis Rakvere linnapea Mihkel Juhkami. „Sellega määrati ära ka rahastamise maht. Suurusjärgus 1,3 miljonit on summa, mille osas on rahastamise eelotsus tehtud.“

Projekt läheb eeldatavalt kokku maksma kaks miljonit eurot, umbes 65 protsenti sellest tuleks eurorahadest ning 35 protsenti oleks linna panus.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul on omafinantseering 760 tuhat eurot väikese varuga, et hiljem mõningase summamuutuse tõttu taas volikogu kokku kutsuma ei peaks. Praeguseks arvestuslikuks summaks on veidi üle 726 tuhande euro. Otsuse, kas omafinantseering leitakse eelarvest või võetakse laenu, teeb tulevikus siiski volikogu. Võimekus laenu võtta on linnajuhtide sõnul olemas.

Tegelikult on aga võimalik, et linn peab keskuse ehituseks maksma isegi vähem. Juhkami nentis, et projekti lõplik maksumus selgub pärast hangete läbiviimist. Kui lõplik maksumus jääb väiksemaks, siis üldjuhul peaks väiksemaks jääma just linna panustatav osa.

Miltopi sõnul võeti kalkulatsiooni aluseks, et tulevane keskus peaks olema liginullenergiahoone. „Kuna 2019. aastast hakkame niikuinii kõiki avalikke hooneid selliselt projekteerima, siis ei ole mõistlik ka tervisekeskust vanade nõuete järgi teha.“ Arvutustes lähtuti Targa maja ja Rohuaia lasteaia ehitushindadest.

Juhkami rääkis, et paar nädalat tagasi käidi Rahandusministeeriumist linna tegevusi seoses tervisekeskusega üle vaatamas ning probleeme ei tohiks tekkida. Puudu oli üksnes omafinantseeringu kinnitus. Taotluse esitamise tähtaeg on 8. märts.

Arhitektuurikonkurss

Paralleelselt lõpliku rahastustaotluse ettevalmistamisega on juba käimas ka ideekonkurss. „Vastavalt Rakvere linna üldplaneeringule kuulub sellise mahuga hoone ehitamine kesklinnas igal juhul arhitektuurikonkursi alla,“ selgitas linnapea ning lisas, et zhüriisse kuulub ka perearstide esindaja. Konkursi tähtaeg on 4. aprill.

Lõplik rahastamise otsus alles tuleb. Juhkami rääkis, et küsis ka täiendavalt üle, kas projektidega võib edasi liikuda. Kui mingisugust lisaprobleemi esile ei kerki, siis põhimõtteliselt on otsus tehtud.

Lääne-Virumaalt taotleti raha esmatasandi tervisekeskuse ehitamiseks ka Tapale, Kadrinasse ja Väike-Maarjasse ning kõik taotlused kvalifitseerusid.

Rakvere linnapea Mihkel Juhkami nentis, et esmatasandi tervisekeskuse eelprojektile saadi väga positiivne hinnang. Foto: arhiiv/ Liisi Kanna