Tapa kesklinn saab uue ilme

DSC_1007

Tapa vallavalitsus planeerib suuri rekonstrueerimistöid Tapa südalinnas. Remonditöödeks on esitatud kaks suuremat rahataotlust, millest üks on juba saanud positiivse rahastusotsuse.

Liisi Kanna

Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahastamas raudteepeatuste muu transpordiga ühendamise parandamist. Tapa sai selleks otstarbeks 503331 euro suuruse toetuse. Tööde projekti kogusumma on aga 599000 eurot. Tapa vallavanem Alari Kirt nentis, et ülejäänud summa on valla omaosalus.

Tööde käigus rekonstrueeritakse Tapa bussijaama ümbrus, rajatakse suur pikaajaline parkla Valve tänavale ning parkla Vaksali Trahteri kõrvale. Kokku luuakse 55 parkimiskohta.

Vallavanem märkis, et ka autost jaama juurde saamise loogika peab olema läbi mõeldud. Tema sõnul on uuenduste eesmärgiks muuta inimeste liikumine sellel alal paremini korraldatuks. „Jaama poole suunduvad kõnniteed on vaja korda teha. Üle tuleb vaadata ka busside ja taksode seisukohad,“ sõnas Alari Kirt.

Näiteks ehitatakse projekti raames Eha tänava serva katkematu kergliiklustee ja lahenduse saab bussijaama juures olev Sauna tänava ülekäik.

Lisaks paigaldatakse kolm reaalajatablood, üks kummagi perrooni peale ja üks bussijaama- platsile.

Teine rahataotlus, kogumahus 1,6 miljonit eurot, esitati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse saamiseks. Taotlusvooru tähtaeg oli 29. aprillil ning rahastamine otsustatakse suvekuude jooksul.

See projekt hõlmab vaksaliesise ringtee, Sauna ja Jaama tänava rekonstrueerimist. Lisaks teetöödele plaanitakse projekti raames rekonstrueerida Tapa Kiriku- ja Kultuurikoja park ning Grossi toidupoe kõrval olevad park ja parkla.

„Kirikupargis tulevad väga põhjalikud uuendused. Mõned puud on tarvis maha raiuda, teised juurde istutada. Kindlasti tulevad sinna uued teerajad. Parki rajame ka laste mänguala,“ tutvustas vallavanem plaane.

Jalakäijate ohutuse tagamiseks rajatakse uued ülekäigurajad. Uuendada loodetakse ka südalinna tänavavalgustust.

Kirdi sõnul ei ole nende tööde teostamine kuigi keeruline. Nii ühe kui teise projekti raames plaanitav peaks valmis saama aastaga. Bussijaama ümbruse korrastamise töödeks kuulutatakse hange välja sügisel ning rekonstrueerimistööd loodetakse valmis saada 2017. aasta lõpuks. Kui Tapa vald saab positiivse vastuse ka EASilt, võidakse needki uuendused järgmise aasta lõpuks ellu viia.

Projektirahastuse toel rekonstrueeritakse Tapa Kiriku- ja Kultuurikoja park. Foto: Liisi Kanna