Tööelu portaal varustab vajaliku infoga nii töötajat kui tööandjat

Screenshot_2

Internetiaadresilt www.tooelu.ee leiab portaali, mis koondab töötajaile, tööandjaile, alustavatele ettevõtjatele jne vajalikku informatsiooni. Käsitletavate teemade valdkond on lai: alates töölepingust kuni töötervishoiuni välja.

Aivar Ojaperv

Tööelu portaali haldajaks on Tööinspektsioon, kuid ellu kutsuti see nelja institutsiooni koostöös: lisaks nimetatule veel Sotsiaalministeerium, Terviseamet ja Tervise Arengu Instituut. Koostööpartnereid on teisigi. Portaal avas n-ö uksed 2012. aasta oktoobris.

Artikleid kirjutavad oma ala spetsialistid

„Tööelu portaal on seni suurim veebikeskkond, kuhu on koondatud suur hulk artikleid, kust leiab vastused küsimustele, mis tööelus võivad tekkida,“ selgitas portaali toimetaja Rasmus Miller. „Vastuse töösuhetes või töökeskkonnas ette tulevale küsimusele peaks portaalist leidma nii töötaja, tööandja, alustav ettevõtja, tööturule siseneja, töötav või last suveks tööle saatev lapsevanem, vähenenud töövõimega töötaja jne.“

„Portaali haldab küll Tööinspektsioon, kuid see pole vaid nimetatud valdkonna küsimuste-vastuste jaoks ja seepärast on loodud ka eraldi keskkond,“ lisas Miller. „Tahame olla üks konkreetne koht, kuhu on kogutud autoriteetne ja usaldusväärne info. Artikleid kirjutavad portaalile oma ala spetsialistid. Portaal on loodetavasti nagu Tallinna linn, mis kunagi valmis ei saa – uut infot lisame pidevalt juurde ja seepärast tasub seda aeg-ajalt külastada isegi siis, kui kogu tekst on kord juba otsast lõpuni läbi loetud.“

Peamiselt käsitleb portaal töölepinguseaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seadusega seonduvaid teemasid. Seejuures pole nimetatud seadused mitte lihtsalt kopeeritud, vaid seaduste ja nende sätete mõte on lahti seletatud ning teemalehtedel leidub ka viiteid.

Tööelu portaalis ilmub igapäevaselt kasulikke ja huvitavaid tööeluga seonduvaid uudiseid. Kajastatud on tasuta üritused ning koolitused. Infot saavad Tööeluportaalist nii erialainimesed kui ka täiesti tavalised tööandjad või töötajad.

Detailset infot leiab ka töökeskkonna kohta. Näiteks saab vastused küsimustele, kuidas korraldada juhendamist ja väljaõpet, kuidas läbi viia riskianalüüsi, miks on oluline kasutada töö tegemise ajal isikukaitsevahendeid jne.

„Tööelu portaal on koht, kuhu peaks kindlasti pöörduma, kui on tekkinud mõni tööelualane küsimus, mure või probleem,“ soovitas toimetaja Rasmus Miller. „See veebikeskkond on suurim ning autoriteetseim vastavat infot pakkuv portaal Eestis.“

Vajalik igale töötajale ja tööandjale

„Just praegu läbib portaal uuenduskuuri, mille tulemusena muutub see veelgi kasutajasõbralikumaks ning vaheldusrikkamaks,“ lisas ta. „Tööelu portaal täieneb pidevalt ning järjepidevalt muudetakse ka infot teemalehtedel ajakohaseks. Kui mõnda töötajat närib kahtlus, kas tööandja mitte pole kohustusi eiranud või seadusi rikkunud, kui kokkulepitud palgapäeval raha arvele ei tule või tööandja ei tea täpselt, kuidas ja mille alusel koostada puhkuste graafikut, siis on õige aeg ja koht külastada Tööelu portaali.“

Milleri sõnul on portaalil praegu 700-800 külastust päevas. „Kui arvestada, et meil on 600 000 tööealist inimest, siis neist väga suur osa pole veel meie portaali üles leidnud. Meil on kindlasti arenguruumi. Soovime portaali inimestele veelgi mugavamaks muuta. Teeme selleks ümberkorraldusi just praegu ning seetõttu võib ette tulla tehnilisi probleeme. Kuid teame, et inimesed vajavad vastavat infot, ja seega on soovitus meid üles leida.“