10 põhjust, miks õppida õpetajaks

Varasuviselt kirju erialavaliku seas paistab õpetajaamet silma võimalustega kujundada tulevikus nii enda kui ka väga paljude noorte eluteed. Noor ja inspireeriv Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetaja Eerik Säre toob välja kümme põhjust, miks tema on valinud õpetajakutse ja soovitab seda ka teistele.

SA Innove

Säre tõdes, et õpetajaametiga kaasnev vastutus ja oluline roll noorte elu kujundamisel tekitab sageli esialgu ebakindlust, kuid võimalus õpetajaameti kaudu nii ennast kui ka sadu või koguni tuhandeid teisi elusid positiivselt mõjutada, kaalub ameti plusspooled kindlasti üles. Noor õpetaja tõi välja 10 põhjust, miks tasub tema ametikaaslaseks õppida.

Aitad luua homse Eesti

Säre sõnul on õpetajal harukordne võimalus teha täna tööd noortega, kes kujundavad Eesti tulevikku ja võtavad vastu homse Eesti otsuseid. „Meie tulevikuühiskond sünnib läbi igapäevase töö noortega, suunates nende arengut nii intellektuaalselt kui ka emotsionaalselt ning olles heaks eeskujuks käitumises ja suhtlemises. Nii on õpetajal võimalik anda oma panus ja mõjutada seda, millised on tulevikus Eesti väärtused ja millised inimesed asuvad tulevikus meie riiki juhtima,“ tõi noor õpetaja välja.

Muudad ja kujundad elusid

„Noorena kogesime ka ise tihti, kuidas mõni õpetaja suutis aine eriti huvitavaks muuta, samas kui teine aine ei tundunud sugugi nii põnev,“ rääkis Säre. Õpetajal on tema hinnangul äärmiselt oluline mõju sellele, kuivõrd ühe või teise eluvaldkonna vastu tekib noortel huvi ning kas see huvi säilib ka edasises elus ja karjäärivalikutes.

„Entusiasm on äärmiselt nakkav ja tihti väga võimsaks väikeseks seemneks. Näiteks kui õpetaja entusiasm oma valdkonna vastu õpilasele üle kandub, võib sellest kooruda maailma muutev lugu. Liblikaefekt, missugune!“ rõõmustas Säre.

Elukestev areng ja karjäär

Lisaks noorte elu mõjutamisele annab Säre kinnitusel õpetajaamet võimaluse kujundada oluliselt ka iseenda arengut ja karjääri. „Õpetajatel on võimalus kiiresti areneva haridusmaastiku rütmiga kaasaskäimiseks end pidevalt täiendada ja soovi korral klassiõpetaja rolli kõrval ka kogu kooli või haridusmaastiku arengusse panustada, astudes karjääriredelil edasi,“ ütles Säre.

Inspireeriv töö laste ning noortega

Töö noortega on Säre hinnangul alati inspireeriv, aga ka väljakutsuv. „Õpetaja töös on nii pühendumust, siirust ja tugevat usaldust kui ka kannatlikkust ning õiglusemõistmist. Samas innustab noorte julgus ja teotahe ka õpetajat olema loominguline, proovima uusi lähenemisi ja katsetama erinevaid võimalusi,“ kirjeldas Säre. „Vaadates oma kogenumaid kolleege lisaksin veel seda, et noored hoiavad ka õpetajaid pikalt nooruslikuna.“

Koolide omanäolisus loob võimalusi

Eerik Säre sõnul on Eesti koolid väga erinevad ja pakuvad võimalusi töötada nii suures õpilasterohkes linnakoolis kui ka piirkondlikus kümne lapsega klassis. Samuti on õpetajatel Säre hinnangul oma ameti tõttu erakordne võimalus töötada pea kõikjal Eestis – olgu selleks saared, kodulinn või pealinn, kus vähegi koole asub.

„Tuleb vaid lahti mõtestada, missugust keskkonda enda ümber soovid, kus sul on kõige parem enesetunne, ning siis see leida. Selline kool on sind hetkel võib-olla just avasüli ootamas,“ lisas õpetaja.

Paindlik ja mitmekülgne töö

Tänapäevased õppemetoodikad ja kool väärtustavad noore õpetaja sõnul oluliselt emotsionaalselt tasakaalukat ja tervet õpikeskkonda, mis arvestab õpilase isiksuse ja erisustega. „Õpetaja on positiivne suunanäitaja, inspireerija ja motiveerija. See on võimalus anda teadmisi nii tahvli ees, tänapäevaste nutiseadmete abil, looduses või hoopis teatrikülastusel,“ rääkis Säre.

„Olla nooruslik ja õpilastega koos samal teel on palavalt tervitatav – õpilased on su investeeritud energia eest silmnähtavalt tänulikud. Nad tajuvad su ehedust, siirust, heatahtlikkust, nooruslikkust, uuendusmeelsust ja palju muud. Ja kindlasti pole õpetajaamet vaid õpilaste õpetamine – ka noored ise annavad tihti õpetajale võimaluse nendelt õppida.“

Intelligentsed kolleegid ja sõbrad kogu eluks

Õpetajate kollektiiv on üks omaette väärt põhjus, miks Säre hinnangul tasuks see elukutse valida. „Seda ametit pidades on võimalik teha tööd erinevate teemavaldkondade ekspertidega, keda ühendab samas soov – need teadmised lastele edasi anda. Üheskoos parimaid praktikaid jagades ja muresid lahendades leiab sõbrad kogu eluks,“ tõi Säre välja.

Võimalus teha paus

Õpetaja oskuste ja kogemuste pagas võimaldab soovi korral teha õpetajatööst paus ja kogeda teisi ameteid, et seejärel taas õpetamisele pühenduda. Sarnaselt arsti või juristi ametile on Eerik Säre sõnul ka õpetajaamet üks neist, millele on tööturul pidev nõudlus igas Eesti piirkonnas ja igal aastaajal. „See võimaldab soovi korral ka pärast pausi või erialavahetust üsna hõlpsasti tagasi õpetaja ametisse naasta.“

Võimalik kasvada meisterõpetajaks

Noore ja särasilmse Säre hinnangul sobib õpetajaamet suurepäraselt ka neile, kel ambitsiooni saada oma ala parimaks. „Õpetajatöö pakub erinevaid võimalusi ning lisaks noortele saab õpetada ka näiteks oma ametikaaslasi või kujundada hoopis haridusmaastikku. Nii on õpetajal võimalus rääkida kaasa näiteks oma valdkonna erialakonkursside ja olümpiaadide korraldamisel,“ kirjeldas Säre.

Ta lisas, et sellega kaasneva tunnustuse kõrval tekib ka võimalus karjääriredelil samm edasi astuda. Eesti haridusmaastikul saab jõuda täpselt nii kõrgele ja kaugele kui endal entusiasmi ja soovi on.

Saad nautida suvevaheaeg ka täiskasvanuna

„Sarnaselt õpilastele saavad ka õpetajad suvel pika mõnusa puhkuse, mille jooksul välja puhata ja ammutada inspiratsiooni uueks kooliaastaks,“ tõi Eerik Säre välja ühe olulise ametiga kaasneva boonuse. Lisaks saavad tema sõnul õpetajad muidugi osa ka kooliaasta jooksul peetavatest koolivaheaegadest, mida on nüüd varasemast rohkem – kolme asemel neli.

Rohkem infot selle kohta, millest õpetajaks saamisel alustada ja kuidas edasi tegutseda, leiab www.opetaja.eu.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetaja Eerik Säre.

Foto: SA Innove