Andres Jaadla valiti Euroopa suurima elamuorganisatsiooni juhatusse

jaadlaäss

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees, Rakvere ekslinnapea Andres Jaadla valiti Euroopa suurima elamuorganisatsiooni CECODHAS Housing Europe’i juhatusse.

Euroopa Elamuvaldkonna Organisatsioonide Ühenduse CECODHAS Housing Europe’i üldkoosolekul kinnitati organisatsiooni uus põhikiri ja valiti uutel alustel organisatsiooni juhatus. Endise 21liikmelise juhtkomitee asemel valiti üheksaliikmeline juhatus, mille liikmed läbisid tiheda konkurentsisõela. Andres Jaadla on ainuke juhatuse liige Euroopa uutest liikmesriikidest.

Jaadla sõnul on see suur tunnustus kogu Eesti korteriühistuliikumisele ja Eesti korteriühistutele. “Juhatuse liikme positsiooni kasutades saame otse kõige kiiremat informatsiooni Euroopas toimuvatest muutustest ning meil on võimalik neid protsesse olulisel määral ka mõjutada,” rääkis ta pressiteenistuse vahendusel.

CECODHAS Housing Europe on Euroopa elamuorganisatsioone ühendav ning esindav katusorganisatsioon. 42 liikmesorganisatsiooni vahendusel 19st Euroopa Liidu liikmesriigist esindab CECODHAS enam kui 25 miljonit leibkonda üle Euroopa Liidu.

Organisatsiooni liikmed töötavad ühiselt selle nimel, et võimaldada kogu Euroopas kõigile juurdepääs korralikule ja taskukohasele eluasemele sotsiaalselt, majanduslikult ja keskkonnaalaselt jätkusuutlikus kogukonnas.

CECODHAS Housing Europe´i initsiatiivil korraldatakse Euroopa eluasemevaldkonna ministrite tippkohtumisi ja teisi Euroopa eluasemepoliitikat mõjutavaid tippsündmusi. Eesti Korteriühistute liidu ja CECODHAS Housing Europe´i koostöös toimub järgmine rahvusvaheline suurkonverents – Baltic Housing Converents – aprillis 2015 Tallinnas.

“Eesti Korteriühistute Liit on alati olnud aktiivne Euroopas oluliste aruteluteemade Eestisse toomisel,“ kinnitas Jadla. “Kuigi eluasemeküsimused ei kuulu Euroopa Liidu pädevuste hulka, mõjutab kogu Euroopas toimuv siiski olulisel määral ka liikmesriikide eluasemepoliitikat. Euroopa Liidu struktuurifondide toel avanevad alanud rahastusperioodil uued võimalused kortermajades energiatõhususe parandamiseks ning Euroopa kodanikele olulistes teemades hakkab kaasa rääkima Euroopa Parlamendi uus koosseis.“

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

 

Kuulutaja