ARNO hakkab lapsi koolidesse jagama

Students-in-classroom

Rakveres sügisel esimesse klassi minevatele lastele valib kooli arvutiprogramm ARNO, mille Rakvere linnavalitsus hiljuti kasutusele võttis. Põhjendatud olukordadel võtab programm arvesse ka lastevanemate erisoovid.

Aivar Ojaperv

„Linnavalitsus hakkas kasutama hariduse infosüsteemi ARNO,“ rääkis abilinnapea Kairit Pihlak. „Tegemist on paljude võimalustega haldussüsteemiga, mis muuhulgas valib esimesse klassi minevale lapsele kooli, võttes aluseks rahvastikuregistrijärgse elukoha ja koolitee pikkuse. See ei ole n-ö tuim jagamine linnaosade vahel, vaid programm arvestab tervikpilti – laste koolitee pikkust, konkreetses piirkonnas elavate laste arvu ja ka muid tegureid.“

Käsk ARNOle tööle hakata antakse Rakveres 10. märtsil – süsteem võtab arvesse just selleks päevaks elanike registrisse kantud tulevased koolijütsid. „Tulemused avalikustatakse 15. märtsil,“ lisas abilinnapea Pihlak. „Haldusprogrammiga saab aga iga soovija tutvuda juba alates 1. märtsist aadressil http://piksel.ee/arno/rakvere.

Arvestab erisoove

Sageli soovivad lastevanemad, et perekonna väiksem võsu hakkaks käima samas koolis, kus vanem vend või õde juba ees on. „ARNO võimaldab sellise soovi sisestada,“ kinnitas Kairit Pihlak. „Programm kontrollib ise üle, kas põhjendus on õigustatud, ja arvestab sellega. Samuti on vanemal võimalik taotleda kooli muutmist siis, kui ta mingil põhjusel lihtsalt tahab lapse teise kooli panna, aga sellisel juhul arvestatakse soovi vaid siis, kui selle konkreetse kooli esimeses klassis on veel vabu kohti. Järjekorra aluseks on sel juhul aeg – kes esitas avalduse varem, sellel on eelis.“

Soovist muuta süsteemi poolt pakutud kooli peab teada andma lapsevanem ise, kasutades selleks ARNO e-keskkonda. Avaldusi saab esitada alates tulemuste avaldamisest 15. märtsil kuni 29. märtsini. „Kui kõigele vaatamata tekib vaidlus, siis lahendab selle linnavalitsuse komisjon,“ lisas Kairit Pihlak.

Nende laste vanemad, kelle registrijärgne elukoht ei asu Rakvere linnas, kuid kes soovivad oma lapse panna siiski Rakvere munitsipaalkooli esimesse klassi, saavad avaldusi esitada alates 25. aprillist.

Kui registris olev laps ei soovi mingil põhjusel Rakvere koolis käima hakata – astub väljaspool Rakveret olevasse kooli või on tema tegelik elukoht mujal – , siis võiks vanem sellest linnavalitsust teavitada sellel aastal 12. märtsini. Ka seda saab teha ARNOs.

Rakvere munitsipaalkoolides avatakse 2016. aasta sügisel 7 esimest klassi – kolm reaalgümnaasiumis, kolm gümnaasiumis ja üks põhikoolis, lisaks klass või klassid erivajadustega lastele. Esimene klass avatakse ka Rakvere Eragümnaasiumis ja Vanalinna koolis.

Registri põhjal elab Rakveres kooli minevaid lapsi pisut üle 200. N-ö tavaklasside suuruseks planeeritakse munitsipaalkoolides 24-25 last.

Kõik kolm kooli head

Mullu tekkis esimese klassi laste koolidesse jagamisel väike tormike veeklaasis – mõned vanemad ei tahtnud kuidagi nõustuda, et nende lapsele ei jätkunud soovitud koolis kohta. Abilinnapea Pihlak loodab, et sellised asjad enam ei kordu, sest reeglid on üheselt paigas. „Tahan rõhutada, et kõik kolm Rakvere munitsipaalkooli on võrdselt hea tasemega,“ lausus ta. „Meil on suurepärased spetsialistid ja tugiisikud kõigis koolides. Rõhku paneme ka erivajadusega lastele, et nad saaksid õppida neile sobilikus keskkonnas. Koolide vahel on väga tugev koostöö.“

Lisaks tuleb mainida asjaolu, et vastavalt gümnaasiumiseadusele on põhikool ja gümnaasium eraldatud, kuigi nimetatud astmed võivad õppida-tegutseda samas majas ja juriidiliselt n-ö ühes kehas. Ühtlasi tähendab see, et näiteks Rakvere Reaalgümnaasiumis põhikooli lõpetanud laps ei saa enam mingit eelist sama kooli gümnaasiumiossa astumisel, vaid vastuvõtt toimub üldistel alustel.

„Linna kui koolipidaja eesmärk on see, et igast meie koolist oleks võimalik kandideerida ja sisse pääseda kõigisse järgmise astme koolidesse,“ sõnastas Rakvere hariduspoliitika suuna linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Vilja Messer.

MEELESPEA LASTEVANEMALE

Haridusteenuste e-keskkond ARNO valib igale Rakvere sügisel kooli minevale lapsele kooli, võttes aluseks rahvastikuregistri 10. märtsi seisu. Tulemused avalikustatakse internetis aadressil http://piksel.ee/arno/rakvere 15. märtsil kell 12. Vanem saab keskkonda siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalinkide abil.

Kui laps ei soovi astuda Rakvere kooli, peaks vanem sellest linnavalitsust teavitama hiljemalt 12. märtsiks.

Kui vanem ei ole süsteemi poolt määratud kooliga nõus, teavitab ta sellest linnavalitsust kuni 29. märtsini e-keskkonna ARNO kaudu, sisestades sinna ka põhjenduse.

Elukohajärgse põhikooli muutmist saab taotleda järgmistel põhjustel:

sama pere laps õpib teises koolis; ühistranspordi kasutamise vajadus-võimalus kooli jõudmiseks on otstarbekam kui elukohajärgsesse kooli jalgsi liikumine; muud põhjused, mille toob vanem ise välja.

Rakvere linnavalitsus lahendab kooli muutmise taotlused ja esitab õpilaste nimekirjad 25. aprilliks.

Pärast nimetatud kuupäeva saavad avaldusi esitada lastevanemad väljastpoolt Rakverest. Samuti saavad kooli vahetada veel Rakvere lapsed, kui soovitud koolis on vabu kohti. Infot selle kohta saab e-keskkonnast ARNO.

Lisateavet saab Rakvere linnavalitsuse telefonil 322 2336, vilja.messer@rakvere.ee.