Haljala Vabadussõja mälestussamba kolmas tulemine

Haljala Vabadussõja mälestussammas avamispäeval 1930. aastal. Foto: Eesti Rahva Muuseumi fotokogu

Neil päevil 90 aastat tagasi tehti viimaseid ettevalmistusi kogu Haljala kihelkonna suursündmuseks – Vabadussõjas langenute mälestussamba avamiseks Haljala kalmistul. Kohaliku kirikuõpetaja Martin Nurme kavandatud sammas avati suure pidulikkusega ja 2000 inimese osavõtul 7. septembril 1930.

Paraku ei jätnud ajalootormid meiegi mälestusmärki puutumata – see kõrvaldati Nõukogude võimu poolt 1945. Meie rahva kunagist võitu jäi aastakümneteks meenutama kummaline trepiga küngas kalmistul – ja vaid vähesed teadsid, et kolmeks suureks tükiks purustatud sammas ise lebab sellest vaid mõned meetrid eemal sügaval liiva all.

Laulva revolutsiooni päevil, 23.–24. augustil 1988, kaevasid Haljala muinsuskaitsjad – peamiselt toonased koolipoisid, värsked vilistlased ja õpetajad – samba tükid välja. Need olid unustamatud hetked. Õla pani alla „Viru“ kolhoosi Haljala ehitusosakond ning mustast Karjala graniidist samba taasavamine toimus 24. veebruaril 1989.

Neist aegadest on möödunud üle 30 aasta. Eelmisel suvel kogunes rühm huvilisi – suurelt jaolt needsamad, kes toona samba taastamisega seotud olid – ning otsustas, et samba väsinud ümbrus vajab uuendamist. Tänaseks on see töö tehtud: paigaldatud on kena kivikate ja lipumast, muudetud haljastust ning mõtteid on veelgi. Seekord on algatajad tundnud suurt tuge (mh rahalist) Haljala vallalt, kellele kuuluvad meie tänusõnad.

Tähtsaim aga on, et meil tuleb tasuda auvõlg nende 21 Haljala kihelkonna mehe ees, kelle nimed ei 90 ega 31 aasta tagasi mälestussambale ei mahtunud. Igaüks, kes samba ümber käinud, teab, et sellele on raiutud 78 Esimeses maailmasõjas ning 28 Vabadussõjas langenud mehe nime; ent see oli toonane teadmine. Vabadussõja ajaloo põhjalikum uurimine oli 1920. aastatel, mil samba püstitamist ette valmistati, alles ees. Vahepealne uurimistöö on toonud uut selgust ja tänaseks teame, et ühtekokku langes lahingutes, suri haavadesse või haigustesse vähemalt 49 meie kodukandi meest. Võimalik, et neid oli veelgi, ent raudkindlat dokumentaalset tõestust meie käsutuses praegu rohkem pole.

Need 21 nime leiavad tee samba alusele eraldi tahvlil, mis avatakse ja pühitsetakse 7. septembril kell 13 – täpselt 90 aastat pärast mälestussamba avamist. Hea Haljala kihelkonna inimene, oled südamest oodatud sellest pidulikust päevast osa võtma!

Korraldustoimkonna nimel

Egon Mets