Homsel töömessil jagatakse tasuta karjäärinõu

töömess 1

Rakvere Spordikeskuses kell 10-13 toimuval töömessil saab tutvuda tööandjate ja nende pakutavate töökohtadega. Huviliste küsimustele on messil vastamas kaks Töötukassa karjäärinõustajat.

Tõnu Lilleorg

„Messi raames pakume n-ö karjäärikiirabi, mille jooksul on võimalik suurem murekoht tuvastada ja anda esmast nõu,“ lausus karjäärinõustaja Merike Kimber Töötukassa Lääne-Virumaa osakonnast.

Paarikümneminutilise vestluse jooksul saab huviline kaardistada oma tööalased tugevused ning üldised suundumused tööelus. Karjäärinõustaja kasutab selleks eneseanalüüsi töölehti, lühiteste ja mängulisi „Avasta end“ kaarte.

Juhul, kui tööelu üle arupidamiseks läheb inimesel rohkem aega tarvis, kui messil on võimalik saada, pakub Töötukassa nõustamisvõimalust oma esindustes. Selline karjäärinõustamine on mõeldud nii töötutele, kui töötavatele inimestele.

Kimberi sõnul soovivad karjäärinõustamisel osalejad oma töötamise ja õppimise võimalused läbi mõelda ning teadvustada oma sisemisi ressursse. „Inimesed vajavad ennekõike ärakuulamist, mõistmist ja julgustamist,” lausus Kimber. Tema sõnul on töötaja rahulolu töökohaga seotud ka sellega, kas ta tunneb end vajaliku ja õnnelikuna.

Sageli on nii, et küsimused oma tööelu kohta tekivad siis, kui ühel kohal on töötatud pikemat aega. Kimberi sõnul kulub tänasel tööturul heaks toimetulekuks ära ennekõike võime kohaneda muutustega. Endiselt tulevad kasuks sellised omadused nagu ausus, täpsus ja kohusetundlikkus. Samuti toodab töötajale plusspunkte siiras tahe tööd teha ja huvitumine valdkonnast, milles tööandja tegutseb.

Veebilehe toomess.ee andmetel osaleb homsel messil 24 tööpakkujat, nende seas nii üleriigilisi kui kohalikke ettevõtteid. Messil saab lähemalt teada töötamisvõimalustest Euroopas ja abi kandideerimisdokumentide koostamisel. Üritusel on võimalus kuulata ettekandeid muudatustest maksuvaba tulu arvestamisel ja õppimisvõimalustest, mida pakutakse töötavatele inimestele. Töömess on kõigile tasuta.

Töötukassa esinduses pakutakse karjäärinõustamist nii töötutele kui töötavatele inimestele. Foto: Liisi Kanna