Kadrina keskuse tulevikulahendus säilitab parkmetsaliku iseloomu

Selline näeb tulevikus välja Kadrina keskus Annika Valkna ja Ruth Kübardi nägemuse kohaselt, nende ideekavand „Põu“ tunnistati arhitektuurikonkursi võitjaks. Eskiis

Kadrina vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldas eelmisel ja sellel aastal kaks arhitektuurivõistlust, et leida uus arhitektuurilahendus nii aleviku keskusele kui ka Kadrina Keskkooli uuele hoonele. Kadrina Keskkooli võistlus lõppes möödunud aasta septembris ning nüüd on selgunud ka Kadrina keskuse parima ideekavandi autorid, kelleks tunnistati Annika Valkna ja Ruth Kübard tööga „Põu“.

Võidukavandi autorid pakuvad Kadrina uue keskusala lahendusena välja selgete ruumiomadustega, avatud ja kutsuva kohtumispaiga tervele kogukonnale. „Nagu autorid ise oma tööd iseloomustasid, peaks aleviku süda olema soe, keskkond hubane ja elanikud tundma ennast seal turvaliselt nagu oleksid justkui põues,“ kommenteeris võidutöö tugevusi Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.

Ideekavandi „Põu“ põhiidee väljaku puhul on säilitada olemasolev parkmetsalik iseloom ja toimivate liikumisteede lahendus. Rakvere tee ristmik riigitee juures tõstetakse uude asukohta ning uue tee ja olemasoleva hoonestuse vahele tekib alevikule selgelt piiritletud keskosa. Turvalisuse tõstmiseks on oluliselt vähendatud riigiteega ristuvate väljasõitude hulka.

Žürii hinnangul on töös tunda linnaplaneerimise kvaliteeti, autorid on otsinud põhjalikumaid lahendusi ja tulemuseks on väga terviklik ning nutikas ideekavand. „Tee tõstmisega teise asukohta on loodud selge pargiala ning jalakäijate ala, lisatud uus parkimisala. Asula keskele tekib promenaadilaadne avalik ruum, kus ajalooline koolihoone koos kavandatava juurdeehitusega on meisterlikult liidetud Viru tänava äärse ajaloolise hoonestusega, säilinud on haljastus ja läbikäiguteed,“ lisas programmi „Hea avalik ruum“ juht ja žürii liige, arhitekt Kalle Vellevoog. 

„Ka koolimaja suhtes on lahendus õnnestunud, kõik põhiline on kohe ukse ees, kui laps koolist välja astub. Hoonete vahele on kavandatud vabaõhulava, kus oleks võimalik korraldada nii linnalisi kui kooliga seotud üritusi. Autoliiklus on eemale nihutatud, ohutusse kaugusesse,“ täiendas Kairit Pihlak.
„Sümpaatsed on sillutises kasutatud vöökirja muster ning bussijaama disain. Autorid on mõelnud ka sellele, et autoga liiklejatele avaneksid möödasõidul vaateid väljakule, mis kutsuksid seda külastama ja Kadrinas peatuma.“

Kadrina keskus kujundatakse Rakvere tee, Viitna tee ja Viru tänava ristile, millest saab Kadrina sündmusruum ja kohtumispaik, kus toimuvad tulevikus laadad, väiksemad üritused ja kontserdid.

Kadrina keskuse arhitektuurivõistlust korraldati EV 100 „Hea avaliku ruumi“ jätkuprogrammi raames, mille keskmes on Eesti linnade ja alevike keskuste avaliku ruumi korrastamine ja kaasajastamine. Võistlust rahastas Kadrina vald kahasse rahandusministeeriumi ja kultuuriministeeriumiga. Võistlusele esitati kuus ideekavandit, preemiafond moodustas 20 000 eurot, mis jagati nelja ideekavandi looja vahel.

Žüriisse kuulusid Kadrina vallavolikogu esimees Madis Viise, Kadrina vallavanem Kairit Pihlak,
Kadrina Kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets, Eesti Arhitektide Liidu esindajatena arhitektid Lembit-Kaur Stöör, Kalle Vellevoog ja Angeelika Pärna ning Ülle Kunnus Eesti Maastikuarhitektide Liidust.

Kuulutaja