Tervislike linnade võrgustik väisas Rakveret

linnad väisasid

10.–11. oktoobril kogunes MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik Rakverre, et viia läbi sügiskool ja pidada üldkoosolek. Viimasel võeti vastu uus põhikiri ja langetati otsus, et nüüdsest kannab organisatsioon nime Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik.

Loreida Küppas, Põltsamaa vallavalitsuse arenguspetsialist ja võrgustiku juhatuse liige selgitas: „Võrgustik on WHO (Maailma Terviseorganisatsiooni) ideede kandja ja algselt kandis organisatsioon nime Eesti Tervislike Linnade võrgustik. Kuna haldusreformi tulemusel on paljudest linnadest saanud vallad, siis räägime täna ikkagi kohalikust omavalitsusest, mitte linnast.“

„Tervislik omavalitsus – see on sõnum, et omavalitsus panustab inimesse kohapeal, tema tervisesse ning heaolusse. See on pikk tegevuste ja planeerimise faas. Võrgustikus jagame häid praktikaid ja nõuandeid, anname ka signaali n-ö riigi poole tagasi. Oleme riigile ka koostööpartner,“ täiendas Janika Usin, Põlva valla abivallavanem, kes on kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja võrgustikus, selle juhatuse liige ja koordinaator.

Rakverre tõi võrgustiku kevad- ja sügiskooli traditsioon, mille raames kogunetakse kordamööda liikmete juures, keda on hetkeseisuga 14. „Soovime näha ja kuulda, mida kohapeal tehakse, kuidas panustatakse tervisesse, tutvuda asutustega. Kutsume ka erinevaid partnereid ümber laua rääkima aktuaalsetel teemadel. Kuna 10. oktoobril tähistatakse ülemaailmset vaimse tervise päeva, siis puudutame meiegi seda teemat,“ selgitas Usin.

Rakveres külastati Rakvere spordikeskust, Aqva spordikeskust ja Rohuaia lasteaeda. Tartust oli külla tulnud liikumislabor, kes rääkis liikuma kutsuvast koolist ja selle projekti tegevustest.

Võrgustiku juhatuse liikmete sõnul tekivad kokku saades uued ideed ja sünergia, millest võib sündida põnevaid ettevõtmisi ja on ka sündinud.

„Suurepärane näide on Rakveres tutvustatud seiklusorienteerumise projekt. See on äge asi, mida saaks kõik maakonnad üle võtta. See ei nõua suuri investeeringuid, vaid on kokkuleppe küsimus. Aga idee on super!“ tõi Loreida Küppas positiivse näite.

Arutleti ka idee üle korraldada kõigis võrgustiku koolides ühel ajal ühese suunitluse ja sisuga liikumispäevi. Tegutsedes järjepidevalt ja laia mõõtmega, jõuab sõnum rohkemate inimesteni. Võrgustiku eesmärk on, et inimene oleks ja elaks kauem tervena. „Ka Sotsiaalministeeriumi ettekandes nägime, et missioon aastaks 2030 on, et Eesti inimene elaks kauem ja elaks kauem tervena elatud eluaastaid,“ võttis Janika Usin võrgustiku missiooni kokku.

Kuulutaja

Hetk Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi Liikumislabori praktilisest õppest Rakvere linnavalitsuse saalis.

Foto: Kristel Mänd