Kadrina rahvas otsustab 15 000 euro kasutuse üle

Kadrina vallas algas kesknädalal kaasava eelarve hääletus. Valida saab nelja ettepaneku vahel.

Liisi Kanna

Kadrina vallas võeti tänavu kasutusele kaasav eelarve, mille tarbeks eraldati vallaeelarvest 15 000 eurot. 12. septembriks rahva poolt esitatud ettepanekutest pandi hääletusele neli.

„Meile laekus kaheksa ettepanekut, millest pooled kahjuks ei kvalifitseerunud. Kuna kaasav eelarve on meile alles esimene kogemus, siis oleme tulemusega rahul,“ kommenteeris Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.

„Ettepanekud olid realistlikud ja kogukonnale tõesti vajalikud. Kui esimesed ettepanekud saavad ellu viidud, siis usun, et järgmistel kordadel on inimesed veelgi aktiivsemad,“ sõnas vallavanem.

Hääletusele minevad ideed annavad tunnistust kadrinalaste soovist rohkemate aktiivsete välitegevuste järele. Kui alles möödunud kuul avati alevikus kettagolfirada ning jõulinnak, siis kaasava eelarve raames pakuti välja nii petangiväljakute rajamine, madalseiklusraja ehitamine, lauatenniselaudade paigaldamine kui mänguväljaku rajamine.

Petangiväljakute asukohaks sobiks ettepaneku kohaselt Kadrina hosteli ja võimla vaheline ala, sest spordikeskuses on olemas olmetingimused ja võimalus varustust laenutada. Nende eeldatavaks maksumuseks on 5132 eurot.

Lastele ja noortele sobiva madalseiklusraja ehitamise eeldatavaks maksumuseks on esitajad märkinud 15 000 eurot ning see võiks hakata paiknema terviserajal, jõulinnaku vahetus läheduses. „Koostöös Eesti ühe juhtiva firmaga seiklusring.ee oleme vaadanud üle selle raja jaoks sobiliku platsi. Firma esindaja sõnul saab sinna ehitada huvitava raja, millel on erinevad raskusastmed,“ seisab ettepaneku kirjelduses.

Kolmanda ideena pandi hääletusele mänguväljaku rajamine Ridaküla seltsimaja parki ning selle maksumuseks on märgitud 14 748 eurot. Neljanda ettepaneku eeldatav maksumus on 4000 eurot ning selle järgi võiks Kadrina alevikus tulevikus olla kolm betoonist lauatenniselauda – skate-pargis, staadionil ja lauluväljakul.

Hääletus kestab 6. novembrini ning sellest saab osa võtta iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas. Iga osaleja saab hääle anda vaid ühe meelepärase ettepaneku poolt. Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, hääletuslehe kaudu Kadrina valla raamatukogus ja selle filiaalides või väljalõigatud hääletuslehega Kadrina valla ajalehest Kodukant.

Enim hääli saanud objekt või objektid viiakse ellu 12 kuu jooksul ettepaneku esitamisest.

Ettepanekud annavad tunnistust kohaliku rahva lembusest sportliku ajaveetmise vastu – näiteks ühe idee kohaselt võiks tulevikus Kadrina hosteli ja võimla vahelisel platsil paikneda petangiväljakud. Foto: Liisi Kanna