Õppus Põhjakonn jõuab Rutjale ja Kundasse

Kirde maakaitseringkonna õppus Põhjakonn 2020 toimub sel aastal tavapärasest erinevalt. Seoses COVID-19 viiruse pandeemiaga muudeti õppusel osalevate kaitseliitlaste arv väiksemaks, kuid samas toimub spetsiifilisem suunatud väljaõpe juhtidele.

Tänavuse Põhjakonna teeb eriliseks see, et see korraldatakse õppekogunemise vormis. Viru maleva pealiku kolonelleitnant Jaanus Ainsalu sõnul on fookuses erialarühmad: „Tankitõrje-, pioneeri- ja luurerühm ning meedikud saavad nädala alguses rahulikult harjutada, millele järgneb kokku harjutamine.“

Kompanii, rühma ja erialarühmade pealikud kutsutakse õppusele terveks nädalaks, kus esimesed neli päeva toimub n-ö teoreetiline õpe, millele järgneb reedest pühapäevani õppus maastikul Rutjal, kus luure-, pioneeri- ja tankitõrje rühmad ning meedikud soortitavad praktilise harjutuse ja viivad ellu teoorias õpitut.

26.–27. septembril toimub Lääne-Virumaal Kunda spordikeskuses Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna õppuse Põhjakonn raames Naiskodukaitse evakuatsiooniõppus.

„Nädalavahetusel liituvad õppusega evakutsioonirühmad ning sellega saavutame õppuse terviku,“ selgitas kolonelleitnant Ainsalu.

Õppusel osalevad Kirde maakaitseringkonna neli evakuatsioonirühma: Alutaguse, Järva, Jõgeva ja Viru.

Evakuatsiooniõppusel keskendutakse evakuatsioonipunkti ülesse seadmisele, evakueeritavate vastuvõtmisele, punkti töös hoidmisele ja punkti kokkupanemisele. „Oluline on harjutada koostööd omavalitsusega, kes peab tagama evakuatsioonipunkti asukoha enda territooriumil,“ selgitas Naiskodukaitse Viru ringkonna instruktor Aili Ehamaa.

„Meil on üleskutse Viru-Nigula vallarahvale, et nad tuleksid sellest õppusest osa saama: kas siis niisama vaatama või reaalselt evakueeritavaid mängima,“ sõnas Ehamaa.

Kahepäevasel õppusel harjutavad evakuatsioonirühmad omavahelist meeskondade tööd, evakueeritavate vastuvõtmist ja olukorda lahingu piirkonnas. Evakuatsioonipunkti hakatakse Kundas valmis seadma 26. septembri hommikul kell 9.

Kella 12-st kuni kella 14-ni on plaanis tutvustada kohalikele omavalitsusjuhtidele, riigi esindajatele ja jõustruktuuri juhtidele punkti tööd. Külaskäik lõpeb ühise supi söömisega.

Õppus Põhjakonn algab evakuatsioonipunktis laupäeva pealelõunal ning kestab pühapäeva hommikul kella 10-ni.

Õppuse korraldajad paluvad kõigil kohalikel olla tähelepanelikud ning jälgida Kunda spordikeskuse juures olevaid piiranguid. Samuti toimub linnas valjuhääldiharjutus, mis võib häirida kohalikke inimesi.

„Kuna nädalavahetusel on Kunda ja Rutja kandis palju laigulises vormis inimesi, siis palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist,“ sõnas malevapealik.

Kuulutaja

Naiskodukaitse evakuatsiooniõppus toimub Kunda spordikeskuses. Foto: puhkaseestis.ee / Reti Kokk