Noortalunikud saavad taas toetust taotleda

Wheat-1

  1. augustist algab noortalunike toetuste taotluste vastuvõtt. Võrreldes eelmise vooruga on sisse viidud mõned muudatused.

 Liisi Kanna

 Eestis on põllumajandusjuhtide seas alla 35aastaste osakaal 7,5 protsenti, samas üle 65aastaseid on enam kui 30 protsenti. Noortalunike toetusmeetme eesmärgiks on soosida põlvkondade vahetust, abistada noori põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel ja edendamisel ning laiendada maapiirkondade noorte tööhõive võimalusi.

Analoogse meetme kaudu sai eelmisel maaelu arengukava perioodil aastatel 2008-2015 toetust 846 noortalunikku, kokku 32,9 miljonit eurot.

Perioodil 2014-2020 on kokku noortalunike toetuseks ette nähtud 22,1 miljonit eurot, millest algava vooru eelarve on viis miljonit eurot. Mullu oktoobris toimunud esimese vooru käigus jagati ligi neli miljonit.

Esimeses voorus said toetust 100 noortalunikku, enim pälvisid toetusi Saaremaa talunikud – 12 ning Lääne-Virumaal 11. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik nentis, et seadus ei luba enam toetuse kasutusviiside ja projektide sisu kohta nii palju infot avaldada kui eelmisel maaelu arengukava perioodil. „Seda saab aga kinnitada, et kõige suurem osa toetustest on seotud teraviljakasvatuse või segatootmisega,“ märkis ta.

Sarv-Kaasik nentis, et võrreldes esimese vooruga on toetuse saamise tingimustes toimunud mõned muudatused ning tõi välja kaks olulisemat: „Muutus vanusepiiri nõue – varem pidi ettevõtja olema taotluse esitamise ajal alla 40 aasta vana, nüüd saavad taotlusi esitada ka 40aastased. Teine muudatus sätestab, et toetust ei saa sellise tegevuse elluviimiseks, mis jääks Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringute kohaselt Rail Balticu trassikoridori.”

Lisaks vanusepiirangule kehtivad toetuse saajale ka muud nõuded. Tal peab olema põllumajanduslik haridus ja töökogemus või tuleb need omandada 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kehtivad ka mitmesugused nõuded senistele majandusnäitajale.

Noortaluniku toetuse taotlusi saab esitada 28. augustist 4. septembrini. Juba praegu on võimalus e-PRIAs taotlus eeltäita. Otsused teeb PRIA hiljemalt 27. novembriks ning 30 tööpäeva jooksul makstakse määratud toetustest 75 protsenti välja. Teise osa summast saab noortalunik pärast kõigi äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist ja selle kohta dokumentide esitamist.