Kevad toob jalgratturid tänavatele

ratturid

Kevadel seatakse jalgrattad taas töökorda ning juba praegu võib neid hulganisti tänavatel liikumas näha. Politsei juhib nii jalgratturite endi kui ka lapsevanemate tähelepanu sellele, et enne liikluskeerisesse asumist vaadataks üle, kas jalgrattad ikka vastavad liiklusseaduses kehtestatud nõuetele.

Olulised punktid, mida teada

Jalgrattal peab olema töökorras pidur ja signaalkell. Siinkohal vajabki äramärkimist just trikiratastega tänaval sõitmine, kuna nende tehniline varustus ei vasta kehtestatud nõuetele. Trikiratastega sõitmine on lubatud ainult skateparkides;

Jalgrattal peab vähemalt ühe ratta mõlemal küljel olema kollane helkur ning pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites põlema ees valge ja taga punane tuli.

Alla 16aastased lapsed peavad teel jalgrattaga sõites – seda nii juhi kui ka kaasasõitjana – kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.

10-15aastane isik peab sõiduteel sõitmiseks omama sellekohast juhiluba.

Üks oluline liiklusreegel, mille vastu jalgratturid kipuvad eksima, kuid millele tahab politsei tähelepanu pöörata, on sõidutee ületamine ülekäigurajal. Liiklusseadus lubab jalgratturil sõiduteed ületada ülekäigurajal jalgrattal sõites, kuid ei anna jalgratturile teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust. Seda tingimust on jalgratturil väga oluline teada, et mitte sattuda sõiduteed ületades liiklusõnnetusse. Küll on autojuht kohustatud andma teed jalgratturile, kes ületab sõiduteed, millele autojuht pöörab.

Politsei juhib tähelepanu ka oma vara kaitsele. Kuna lukustamata jalgratast on hõlbus varastada, siis tuleb endast olenevalt teha kõik, et mitte sattuda varguse ohvriks. Rattaluku omamine ei ole kohustuslik, kuid see võiks alati kaasas olla ja kui jalgratta üle kaob silmside, siis tuleks see lukustada. Isegi kui lahkutakse hetkeks.

Samuti peab alles hoidma jalgrattapassi või kui see puudub, tuleb üles kirjutada raaminumber ning võimalusel teha pilt oma jalgrattast. Juhul, kui jalgratas läheb kaduma või see varastatakse, on politseil võimalik hiljem seda kergemini tuvastada.

Rakvere politseijaoskonnas on hetkel hoiul leitud 21 jalgratast, mille omanikku pole suudetud tuvastada.

Kristi Fuchs,

Rakvere konstaablijaoskonna piirkonnavanem