Kodutarbijad saavad elektri universaalteenuse ja kütteperioodil osalise energiakulude hüvitise

Riigikogu võttis vastu elektrituruseadust muutva eelnõu, mille alusel saavad elektrimüüjad 1. oktoobrist pakkuda kodutarbijatele elektrit universaalteenusena. Alates 1. oktoobri tarbimisest hakkab riik maksma ka elektri, gaasi ja kaugkütte kodutarbijatele automaatseid hüvitisi.

„Hüvitiste saamiseks ei pea enamik tarbijaid ise kuskile avaldust esitama ruttama, vaid need arvestatakse enamikel juhtudel juba automaatselt arvetelt maha. Erandlikel juhtudel, nagu aiandusühistud või ühise mõõtepunkti taga olevad ridaelamud, peab siiski Keskkonnainvesteeringute Keskusele ise avalduse esitama,“ rõhutas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Eelnõu kohaselt kompenseerib riik kõigile kodutarbijatele 1. oktoobrist kuni 31. märtsini tarbitud energia hinda kolme erineva toetusega.

Elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 80 eurot megavatt-tunni (MWh) kohta, kuni 50 eurot/MWh. Näiteks kui tarbija ostab elektrienergiat hinnaga 150 eurot/MWh, siis kompensatsiooni abil oleks tarbija poolt makstav hind 100 eurot/MWh.

Gaasi kodutarbijale kompenseerib riik 80 protsenti kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot/MWh. Seejuures kompenseeritakse leibkonna kohta maksimaalselt kuni 2,6 MWh ehk 251,7 kuupmeetrit tarbimist, mis on keskmise eramu kuine gaasitarbimine. Korteriühistutele tarbimislage ei kehtestata. Näiteks kui kuu jooksul kulus tarbijal gaasile keskmiselt 230 eurot/MWh (käibemaksuta) tarbimismahu 2,6 MWh juures, siis pärast kompensatsiooni rakendumist kujuneks tarbija makstavaks hinnaks 110 eurot/MWh.

Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse sarnaselt gaasile 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses. Näiteks kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 97,15 eurot/MWh, väheneb see tarbija jaoks tasemeni 83,4 eurot/MWh.

Neile kodutarbijatele, kes ei saa kompensatsiooni automaatselt energiamüüjate kaudu, makstakse hüvitisi eraldi avalduse alusel, mille peab esitama Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Sellised juhud võivad olla näiteks, kui elamuarenduspiirkonnas vahendab kodutarbijatele energiat eraldi äriühing, mittetulundusühing või ühistu. Samuti võib avalduse esitamise vajadus tekkida väiksemates kaasomandis korterelamutes, kus ei ole veel korteriühistuid asutatud ja energiatarbimine on korraldatud ühe omaniku kaudu.

Riigi energiatoetuste abil väheneb keskmise gaasitarbija kulu gaasile praeguste hindadega võrreldes umbes 50 protsenti, elektrienergiale umbes 21 protsenti ning kaugküttele suurima kaugküttepiirkonna näitel 14 protsenti.

Elektrituru reformiga pannakse riigiettevõttele Eesti Energia kohustus müüa alates selle aasta 1. oktoobrist kuni 30. aprillini 2026. aastal elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Ka teised elektrimüüjad võivad oma klientidele universaalteenust pakkuda ning nad saavad õiguse osta selleks vajamineva elektri riigi elektritootjalt. Universaalteenusele ülemineku soovi korral tasubki esimesena pöörduda just oma senise elektrimüüja poole.

 „Kõigil neil, kes on oma hinna fikseerinud kõrgel hinnatasemel või kes on endiselt veel börsipaketil, tasub kindlasti universaalteenust kaaluda, et suure kasvu läbi teinud elektrikulud kontrolli alla saada,“ märkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Universaalteenuse hinna kindlaksmääramiseks tuleb ära oodata seaduse jõustumine ning seejärel saab Enefit Power esitada Konkurentsiametile universaalteenuse jaoks toodetud elektrienergia hinna kooskõlastamistaotluse. Konkurentsiamet peab septembri lõpuks kooskõlastama elektri tootmishinna ning elektri edasimüüjatel on teenust pakkudes õigus lisada sellele ka lisakulu universaalteenuse pakkumisega seotud kulude katmiseks.

Universaalteenusega saavad vabatahtlikult liituda kõik eratarbijad ja korteriühistud ning liitumine käib samamoodi nagu elektripaketi valik. Seejuures ei ole elektrimüüjal õigust küsida tarbijalt leppetrahvi, kui klient oma senise tähtajalise paketi ennetähtaegselt üles ütleb, et universaalteenusele üle minna. See reegel kehtib kuni 2023. aasta 30. septembrini.

Kui kodutarbija ei ole praeguseks valinud ühtki elektripaketti ja kasutab hoopis üldteenust, siis muudetakse sellise tarbija üldteenuse hind alates 1. oktoobrist 2022 võrdseks universaalteenuse hinnaga.

Lisainfo universaalteenuse ja riigi toetusmeetmete kohta on leitav MKMi kodulehel.

Kuulutaja