Kodutoetust saab 29 Lääne-Virumaa peret

kodutoetus

Tänavu eraldati vähekindlustatud lasterikastele peredele KredExi kodutoetust 3,2 miljonit eurot, sellest Lääne-Virumaa peredele ligi 213 000 eurot.

Liisi Kanna

Kodutoetust sai sel aastal kokku 356 kolme-või enamalapselist vähekindlustatud peret, kogusummas 3,2 miljonit eurot. Toetuse suurim määr on 8 000 eurot, sealjuures korduval toetuse saamisel 5 000 eurot. Sel aastal eraldati peredele toetust keskmises summas 7 352 eurot. Peredele, kelle elamistingimused vajavad olulist parandamist, on hindamiskomisjoni ettepanekul võimalik eraldada ka suuremat toetust. Tänavu oli selliseid toetusi üheksa, millest suuremad ulatusid maksimaalse 14 000 euroni.

Kõige rohkem toetuse saajaid elab Ida-Virumaal (57), Harjumaal (51) ja Võrumaal (35). Enam antakse toetust eluaseme renoveerimiseks – 226 korral. 120 peret saab toetust kodu soetamiseks ning 10 peret nii soetamiseks kui ka renoveerimiseks.

KredExi kommunikatsioonispetsialist Joonas Kerge märkis, et Lääne-Virumaalt eraldati toetus 29 perele, kellest seitse olid korduvtaotlejad. Kokku toetati meie maakonna peresid 212 700 euroga. Enim toetusesaajaid on Väike-Maarja ja Rakvere vallas, kummaski viis. Tapa vallas saab toetust neli peret. Ühele Väike-Maarja peredest otsustati eraldada 14 000 suurune toetus. Raha küsiti Lääne-Virumaal enim kodu renoveerimiseks (21) ja kodu soetamiseks (8).

Tänavu esitati Lääne-Virumaalt taotlusi 59, mis on mullusest tunduvalt vähem. „2016. aastal laekus Lääne-Virumaalt 78 taotlust ja toetus eraldati tollal 25 perekonnale. Seega esitati tänavu märksa vähem taotlusi. Siiski tuleb siinkohal arvesse võtta, et eelmisel aastal laekus KredExile rekordarv taotlusi üle Eesti – kokku 1147. Ent selline hüppeline kasv taotluste arvus on pigem erandlik,“ kommenteeris Kerge.

„Võrdluseks, sel aastal laekus taotlusi kokku 668 ja sellesse suurusjärku on taotluste arv jäänud ka varasematel aastatel enne 2016. Seega ma arvan, et selle põhjal muutuvast trendist Lääne-Virumaal veel rääkida ei saa.“

Kodutoetust saavad taotleda perekonnad, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ning kelle viimase aasta keskmine maksustatav tulu ühe leibkonna liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot.

Sel korral toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu leibkonna liikme kohta 2016. aastal 147,90 eurot kuus. Esines ka 13 perekonda, kelle maksustatav sissetulek leibkonna liikme kohta oli 2016. aastal 0 eurot. Kõige lasterikkamates peredes kasvab 7 last ja 13 toetust saanud peres kasvab 6 last. Toetuse saajate seas oli veel 31 viielapselist, 80 neljalapselist ja 229 kolmelapselist perekonda.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on toetuse abil võimalik oluliselt oma elamistingimusi kaasajastada ning teatud juhtudel ka lausa elamiskõlbmatud pinnad taas korras kodudeks muuta. „Alates 2008. aastast on lasterikaste perede kodutoetuse abil paranenud rohkem kui 10 000 lapse elamistingimused. Sel aastal eraldasime üheksale perele ka täiendavat toetust, kuna nende kodudes puudusid kõige elementaarsemad elamistingimused. Toetuse abil tehtavad tööd võimaldavad tõsta perede elukvaliteeti ja muuta laste kasvukeskkonna oluliselt paremaks,“ ütles Reinsalu.

Alates 2008. aastast on vähekindlustatud lasterikastele peredele kodutoetust eraldatud ligi 27 miljonit eurot.