Kolmainu kogudus pakub Rakvere linnale Pauluse kirikut

kolmainu kogudus1

EELK Rakvere Kolmainu kogudus tegi Rakvere linnale ettepaneku, et viimane ostaks ära kogudusele kuuluva kinnistu aadressil Võimla 1 ehk Pauluse kiriku. Kuigi müügihind on soodne (80 000 eurot), ei rutta linn tehingut sõlmima: enne on vaja ära otsustada, mida mõistlikku oleks selle hoonega peale hakata.

Aivar Ojaperv

Rakvere Pauluse kirikut on sakraalhoonena kasutatud vaid kümmekond aastat.

Alar Kotli projekteeritud kiriku ehitust alustati 1937. aastal ja see kerkis praeguse nn gümnaasiumi ringtee äärde, mis toonases Rakvere generaalplaanis pidi kujunema linna keskväljakuks. Ehitustöö jäi aga rahapuudusel kaheks aastaks seisma.

Tegutses rohkem spordihoone kui kirikuna

  1. aastal õnnestus töödega jätkata ja 1940. aasta juunis, vahetult enne punast riigipööret kirik pühitseti, ehkki hoone polnud veel valmis – seda ei jõutud krohvida, ehitamata jäid ka kaks tornikiivrit ning kantseleiruumid.

Sõjas hoone kannatada ei saanud ja Rakvere Pauluse kogudus kasutas seda 11 aastat. 1951. aastal andis aga Rakvere Täitevkomitee kiriku üle spordiühingule Kalev, kes võttis selle kasutusele spordihoonena. Õnneks hoidsid sportlased seda heaperemehelikult.

Pärast Eesti taasiseseisvumist sai kogudus hoone tagasi, kuid selle kasutamist jätkati spordisaalina. 2007. aastal tekkis Rakvere linnal idee ehitada Pauluse kirik ümber Arvo Pärdi kontserdimajaks. Kogudus ei soovinud toona hoonet müüa, aga oli nõus andma linnale hoonestusõiguse lepingu, kui sinna tõesti kontserdimaja oleks rajatud.

Vaatamata sellele, et toimus ka arhitektuurikonkurss, jäi asi rahapuudusel siiski pooleli. Pauluse kirikukogudus on endiselt hoone omanik, kuid seda kasutab linn, rentides ruume avatud noortekeskusele ja spordikooli maadlusosakonna trennisaaliks.

„See teema tuli esmakordselt jutuks umbes pool aastat tagasi,“ lausus Rakvere linnapea Mihkel Juhkami. „Koguduse nõukogu kompas n-ö maad ja avaldas soovi hoone võõrandada, kuid hind oli suurem kui nüüdses pakkumises.“

„Meile üsna ootamatult jõudis 15. aprillil linnavalitsusse kiri juba konkreetse pakkumisega,“ jätkas linnapea ja lisas otsekoheselt, „Linnal selle asja suhtes seisukoht puudub. Kui volikogul on konkreetne mõte võimalik ost mõne projektiga siduda, siis on asjal mõte olemas, kui aga hoonele rakendust pakkuda pole, siis ei näe ma ka ostmisel mõtet.“

Kontserdimajaks vist enam ei sobi

Juhkami jutt viitab asjaolule, et idee ehitada Pauluse kirik Pärdi kontserdimajaks on sisuliselt maha maetud. Esiteks seadnuks olemasolev hoone piirid publikule – optimistliku hinnangu kohaselt mahtunuks sinna maksimaalselt 400 pealtvaatajat ja näiteks täiskoosseisus sümfooniaorkester poleks samuti lavale mahtunud. Teiseks on aga viimase kümne aasta jooksul Rakvere kontserdimajale pakutud mitu uut asukohta, neist üks keskväljakule Laada tänava äärde, mis linnaehituslikult ja linna arengu seisukohalt on palju sobilikum.

Rakvere volikogu teemat siiski päevakorrast päris maha ei võtnud. Aseesimees Aleksandr Holst: „Ootame ära kõigi fraktsioonide ja valimisliitude seisukoha. Kui ostmine millegagi siduda, siis see võiks olla vahest kultuur ja sport, seega tuleks teema selle valdkonna inimestega läbi arutada.“