Komisjon pooldab eraldiseisvaid Haljala ja Rakvere valda

vallad2

Teisipäeval kogunenud haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlik komisjon otsustas ühehäälselt teha valitsusele ettepanek mitte jätkata Rakvere, Sõmeru, Haljala ja Vihula valdade sundliitmisega.

Liisi Kanna

Möödunud nädalal kiitis valitsus heaks otsused, mille järgi viiakse kohalike omavalitsuste ühinemised lõpuni 9. veebruaril langetatud otsuste järgi.

Kuue ühinemissuuna osas kinnitati erandid. Nende hulka ei kuulunud Rakke ja Koeru ühinemissoov, mis tähendab, et valitsuse otsuse kohaselt liidetakse Rakke Väike-Maarjaga ja Koeru ühendatakse tulevase Järva vallaga.

Nelja ühinemisettepaneku osas soovis valitsus piirkondlikelt komisjonidelt täiendavat arvamust, teiste hulgas Haljala ja Vihula vallast moodustuva Haljala valla ning Rakvere ja Sõmeru vallast moodustuva Rakvere valla sundliitmise kohta.

Nii Rakvere ja Sõmeru kui Haljala ja Vihula sõlmisid ühinemislepingu ette antud tähtajaks. Tulevane Rakvere vald vastaks ka seaduses toodud elanike arvu kriteeriumile, moodustatav Haljala vald jääks napilt alla 5000 elaniku miinimumpiiri.

Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlik komisjon kogunes teemat arutama teisipäeval. Komisjoni liikmeks olev Lääne-Viru maavanem Marko Torm ütles koosoleku järel, et Rakvere, Sõmeru, Haljala ja Vihula küsimuses otsustati teha valitsusele ettepanek mitte minna sundliitmisega edasi. „Komisjoni otsus on töövõit kohalike juhtide ja elanike jaoks, terve maakonna jaoks,“ sõnas Torm.

Eelmisel piirkondliku komisjoni koosolekul, kus samas küsimuses valitsusele ettepanek koostada tuli, jäädi teisele arvamusele. „Toona tegin ettepaneku hääletada ja üheksast komisjoni liikmest kohal olnud viie hääled jagunesid kolm-kaks sundliitmise kasuks,“ selgitas maavanem. „Sel korral ei olnud vajadust hääletada, arutasime detailid läbi ja otsus oli ühehäälne. Mõistus võitis.“

Torm nentis, et vaadates maakonda tervikuna, on enamus moodustuvad omavalitsused viie kuni seitsme tuhande liikmega ning Haljala ja Vihula ühinemisel tekkiv 4500 elanikuga vald ei jää seega teistele palju alla. „Usun, et nad saavad kenasti hakkama.“

Komisjoni otsus ei ole aga lõplik – nüüd tuleb oodata valitsuse seisukohta. „Esimene valitsuskabinet peaks toimuma 29. juunil ja mida seal otsustatakse, ei ole prognoositav. Teeme selles osas tööd edasi,“ märkis maavanem.