Lääne-Viru noori kutsutakse koolivaheajal oma kutsumust leidma

Uhtna kool võtab koolivaheajal vastu kuni 60 noort Lääne-Viru õpilast, et teoks saaks hooajakool. Enamik tegevusi leiab aset äsja renoveeritud kõrvalhoones, endises sööklas, mis kannab nüüd Tegula nime.
Foto: Uhtna põhikool

Koolivaheajal, 1.-2. märtsil on Lääne-Virumaa 7.-9. klassi õpilased oodatud Uhtna põhikooli, kus Rakvere valla noortevolikogu (RVNV) korraldab hooajakooli motoga Grande Finale.

Üritus tutvustab noortele karjäärivõimalusi, viise oma kutsumuse leidmiseks ning pakub ühist ajaveetmisvõimalust.

„Kahe päeva vältel saavad noored suurel hulgal uusi teadmisi, sõpru ning kogemusi, mis aitavad tulevikus kaasa neile oluliste valikute langetamisel,“ leiab üks hooajakooli korraldajatest, RVNV

esimees Hannaliisa Rebane.

Rebane rääkis, et eelmisel aastal korraldasid nad noortevolikoguga vaimse tervise koostööseminari veebi teel ning nüüd taheti põnevat järge. „Arvasime, et karjääriteema oleks see, mis noori kõnetaks. Paljud ei tea veel põhikooli ega ka gümnaasiumi lõpus, mida nad elus tegema tahavad hakata. Mõtlesime kokku kutsuda noored inimesed, psühholoogid, töötukassast inimesed, väga laiapõhjalise seltskonna. Ja ei puudu ka meeleolukas õhtune programm,“ rääkis Rebane.

Motol Grande Finale on tema sõnul kaks tähendust: ühelt poolt tähendab see unistuste karjääri, milles noor hooajakooli tegevuste käigus selgusele võiks jõuda ja teisalt on see Rakvere valla noortevolikogu esimese koosseisu viimane üritus – peagi on uued valimised.  

Hooajakoolis saab osaleda kuni 60 Lääne-Virumaa noort, kelle jaoks on see tasuta, ettevõtmist toetab Rakvere vald. Kohapeal on ka kiirtestimine.

Viimane päev registreerimiseks on täna, 25. veebruar, täpsemat infot leiab nii Facebookist kui ka Instagramist @rakverevallanoortevolikogu.

Katrin Uuspõld