Lääne-Virumaa töömess viib kokku otsijad ja pakkujad

tootukassa_032114Rakvere Spordihallis 3. aprillil toimuvale töömessile on asja nii tööandjale kui ka –otsijale. Ka neil, kel töötajad või tööandja juba olemas: esimesi huvitab kindlasti n-ö järelkasvuteema, teisi aga messi teema “leia töö Eestis või mujal Euroopas”.

Tekst: Aivar Ojaperv

Messi peakorraldajaks on Eesti Töötukassa, ettekannetega esinevad Maksu- ja Tolliamet ning Tööinspektsioon, lisaks Eesti Töötukassa ettevõtlustoetuste ja EURES osakond (töötajate vahendamine Euroopasse).

“Rakveres korraldatakse töömessi esmakordselt,” mainis töötukassa Lääne-Viru osakonna juhataja Inge Alamets. “Mess on suunatud kõikidele aktiivsetele inimestele, aga eelkõige tööotsijatele ja -pakkujatele. Üritus on mõeldud neile, kes soovivad saada teavet töötamisvõimaluste kohta nii Lääne-Virumaal kui Euroopas. Soovime anda tööotsijatele võimaluse tutvuda tööpakkumistega, vestelda tööandjatega ning kuulda otseallikast töötamise tingimusi. Tööandjatele pakume võimaluse enda tutvustamiseks ning uute töötajate leidmiseks.”

“Messil soovime vahendada infot vabadest töökohtadest, võimalusel ka kevadistest-suvistest hooajatöödest,” jätkas Alamets. “Meie püüd on viia kokku tööandja ja tööotsija, et mõlemad saaksid rohkem infot tööturul toimuvast.”

Millised teadmised ja mõtted peaks üks või teine pool messile kaasa võtma? “Sobivat töötajat otsides peab tööandja eelnevalt läbi mõtlema, millised oskused, haridus ja kogemused on konkreetse töö tegemiseks vajalikud ning see info peaks tööpakkumises selgelt kirjas olema. Kindlasti on oluline tööülesannete lahtikirjutamine. Tööotsijaid julgustame enda soove ja võimalusi tööandjale teada andma, näiteks tuleks kohe mainida, kui otsitakse osalise koormusega tööd. Messil on selleks hea võimalus – suhelda saab neutraalsel pinnal, usun, et muutuvad ka eelarvamused tööandjate osas.”

“Sageli on inimestel probleemiks transpordiküsimused, kuid ka selles osas on võimalik nii mõnigi kord lahendus leida,” lisas töötukassa Lääne-Viru osakonnajuhataja.

Tihti ei vaeva eelarvamused mitte ainult tööotsijat, vaid ka tööandjat. Kas tööotsija ikka on see inimene, kellena ta end tutvustab?

Mõistlik oleks inimene proovipäevale kutsuda, ka ühe proovimise päevaga selgub nii mõndagi. “Meie ootus on muuta tööandjate eelarvamust inimese osas, kes pole pikalt tööl olnud,” kinnitas Inge Alamets. “Tihti on sellel täiesti inimlik põhjus: tervislik seisund, ümberõppimise soov jne. Omaette teemaks on noored, kellel eelnev töökogemus sootuks puudub. Eesti Töötukassa saab siinkohal aidata ja olla vahendaja. Osutame teenuseid, mille eesmärgiks on aidata kiiremini töö leida, olgu selleks siis tööturukoolitus või ka tööpraktika, millele võiks kindlasti eelneda proovipäev tööandja juures”

Kes tööandjatest messil osalevad? “Kutsusime tööandjaid, kes on väga erinevad nii oma tegevusala kui ka suuruse poolest,” kinnitas Inge Alamets. “On tööandjaid, kellel on pidevalt uusi töötajaid vaja, ning ka selliseid, kel tööjõuvajadus väike, aga soov end tutvustada ning tasuta reklaami teha. Suurematel tööandjatel on enamasti ka tööjõu vajadus suurem, mõnikord on neil ka suurem personali liikuvus, sest töö on pingeline ja  vahetustega. Väiksematel tegijatel on aga vaja pidevalt areneda, pakkuda järjest uusi teenuseid ning nad peavad vastavalt tööturu olukorrale olema paindlikud. Messil saab arutleda ka muudel teemadel: näiteks kuidas kellestki sai ettevõtja, mis on ettevõtjaks olemise plussid ja miinused.”

Lisaks tööandjatele jagavad messil infot koolitusvõimaluste kohta Rakvere Ametikool, Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool ja Väike -Maarja Õppekeskus

Veebruaris oli Eesti Töötukassal Lääne-Virumaal vahendada 254 tööpakkumist, neist 58 oskustöölise ning 57 seadme- ja masinaoperaatori töökohta, 43 teenindus- ja müügitöötajat, 41 lihttöötaja töökohta. Samas kõrgematele ametnikele oli 9, tippspetsialistidele 18, keskastme spetsialistidele 14 ja kontoritöötajatele 8 tööpakkumist.