Lääne-Virumaal peeti narkokuritegudes kahtlustavatena kinni kuus inimest

Foto: PPA

Pühapäeval pidasid Ida prefektuuri kriminaalpolitseinikud Lääne-Virumaal kinni viis meest ja ühe naise, keda kahtlustatakse suurtes kogustes narkootiliste ainete ebaseaduslikus käitlemises.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul leiti ja võeti ära isikute kinnipidamiste ja läbiotsimiste käigus ligi 50 g kokaiini. „Meile teadaoleva info kohaselt on just need kinnipeetud isikud kindla aja vältel soetanud Harjumaalt nii kokaiini kui ka kanepit ning seejärel levitanud seda suurtes kogustes just Lääne-Virumaa tänavatel,“ selgitas Kabanov.

„Kinnipeetud isikute seas oli politseile varasemast tuttavaid, lisaks on üks neist ka varem narkokuriteo eest kriminaalkorras karistatud. Selle grupi puhul räägime siiski suhteliselt noortest inimestest, kellest kõige noorem oli alles 19-aastane,“ sõnas Kabanov.

„Raskete narkootiliste ainete tsiviilkäibest kõrvaldamine, narkokuritegude avastamine ja tõkestamine ning läbi selle tänavatel narko pakkumuse vähendamine on ja jääb meie jaoks prioriteediks,“ lisas Ida prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juht.

28. jaanuaril pidasid politseinikud Lääne-Virumaal kinni narkokuritegudes kahtlustavatena viis meest ja ühe naise. Neist 27-aastane ja 28-aastane mees võeti Viru Maakohtu loal kaheks kuuks vahi alla. Prokuratuur taotles kohtult kahe kahtlustatava vahi alla võtmist, sest prokuratuuri hinnangul võivad mehed vabaduses kuritegude toimepanemist jätkata.

29. jaanuaril nõustus Viru Maakohus prokuratuuri seisukohtadega ning võttis mehed kuni kaheks kuuks vahi alla. „Eestis on kokaiin populaarsuselt kolmas narkootikum ning seetõttu järjest suurem probleem ühiskonnas. Nagu ka antud juhul selgus, siis osteti see küll Harjumaal, kuid müümiseks ja tarvitamiseks oli see mõeldud Lääne-Virumaal. Ka 1 gramm narkootilist ainet, mida käideldakse või tarvitatakse ebaseaduslikult on liiga palju, sest tarvitaja ei saa kunagi kindlalt teada, mida ostetud aine lisaks narkootikumile endale veel sisaldab või kuidas need ained tema organismis mõjuvad,“ sõnas Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Sofja Hristoforova.

Meeste suhtes alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist. Menetlust viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.

Kuulutaja